TETRA LawAdres:
Avenue Louise 240
1050 BRUSSEL/BRUXELLES

URL: http://www.tetralaw.com

Sinds de oprichting in 2012 kende Tetra Law, advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht, een snelle en substantiële groei, die steeds werd geënt op drie essentiële fundamenten:

Onderneming: onze cliënten verwachten juridische diensten die voor hun onderneming een daadwerkelijke meerwaarde kan bieden. Voor ondernemingen is Tetra Law de ideale partner, dankzij de ondersteuning en begeleiding vanuit praktische invalshoek, en door het aanreiken van oplossingen die bijdragen aan de verankering en verdere ontwikkeling op de markt.

Synergie: de mensen in onze organisatie werken nauw samen over de verschillende departementen heen. De oplossingen die wij onze cliënten aanbieden zijn daardoor steeds gesteund op de verschillende specialisaties waarover Tetra Law beschikt.

Passie: Tetra Law verlangt van haar mensen een diepgaande interesse en een nooit aflatende perfectionering in hun rechtstak, evenals de wil om uit te blinken in hun beroep en zich voluit ten dienste te stellen van onze cliënten.

Aantal personeelsleden :

8


Aantal juristen of advocaten :

20


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Litigation
Criminal
Corporate | Commercial | Economic
Social


Gebieden :

Tax litigation - White Collar


Regio :

BrusselsRecruiter :

Geen Contact

Manager :

Mrs. Sabrina ScarnĂ  (Managing Partner)
Tel: +32 (0)2 535 73 28
Fax: +32 (0)2 535 73 21
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Tetra Law verwelkomt een nieuwe vennoot voor vennootschaps- en financieel recht
05/02/2020

Met Didier Willlermain verwelkomt Tetra Law een nieuwe vennoot in het het vennootschaps- en financieel recht.

Read more

Tetra Law renforce son pĂ´le Corporate
13/02/2017

Le cabinet Tetra Law est très heureux d’accueillir Martin Balteau et Caroline Botman en qualité de collaborateurs seniors au sein de son département de droit des sociétés.

Read more

TETRALaw benoemt JerĂ´me Terfve tot partner
19/02/2016

TETRALaw heeft  Jérôme Terfve benoemd tot vennoot. Hij behaalde zijn licenciaatsdiploma Rechten in 2007 aan de l’Université Libre de Bruxelles en behaalde het jaar nadien een Masterdiploma in internationaal handelsrecht, eveneens aan de ULB. Hij is lid van de Franstalige balie van Brussel sinds 2009.

Read more

Eric Carlier vervoegt Tetra Law
30/01/2015

Eric Carlier heeft het departement arbeidsrecht van Tetra Law vervoegd als Partner. Hij is een erkend specialist in de materie van het sociaal recht en werkte voordien als vennoot bij Loef Claeys Verbeke en bij Claeys & Engels, waar hij één van de oprichtende vennoten was. Sinds 2014 is hij tevens voorzitter van Brusselse afdeling van de Union des Classes Moyennes (UCM). Binnen Tetra Law zal hij, samen met Sylvie Lacombe en de andere leden van het team het departement Arbeidsrecht, nu al één van de hoekstenen van het kantoor, verder uitbouwen.

Read more

Vigilance de mise en cas de succession alternée de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement !
14/07/2021

Règlementation distincte pour les contrats de travail conclus à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et les contrats de remplacement

>Read more

COVID-19 – Prolongation télétravail obligatoire & Nouvelle obligation d’enregistrement
29/03/2021

Suite au Comité de concertation du 24 mars dernier, un arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge ce vendredi 26 mars afin d’intégrer à notre législation les nouvelles mesures qui ont été décidées 

>Read more

DAC6 : formulaire de déclaration disponible !
28/01/2021

Il était attendu (ou redouté), le formulaire de déclaration des « dispositifs transfrontières potentiellement fiscalement agressifs », en application de la nouvelle obligation européenne communément appelée « DAC6 », est désormais disponible.

>Read more

Nouveauté - Le Certificat d'Aptitude au Travail
14/12/2020

Sous sa forme actuelle, le certificat médical a des effets pervers. Il implique un choix binaire (être malade ou être au travail) et a pour conséquence que, dans de nombreux cas, les travailleurs attendent plus longtemps que nécessaire avant de reprendre le travail. 

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network