SPRL Havet & Vanhuffel - Association d'avocatsAdres:
Allée de Clerlande, 3
1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve

URL: http://www.hv-a.be

Het kantoor HAVET & VANHUFFEL – advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich uitsluitend dossiers inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, leefmilieu en aanverwante zaken bezichhoudt. De manier van werken van het kantoor is gebaseerd op de praktische ervaring enerzijds en de wetenschappelijke kennis van de behandelde materies anderzijds, alsook op de samenbundeling van de ervaring en de kennis van elke medewerker. De expertise van het kantoor HAVET & VANHUFFEL – advocaten strekt zich naast de hiervoor genoemde materies ook uit tot andere facetten van het vastgoedrecht, zoals de wetgeving met betrekking tot de handelsvestigingen en het burgerlijk en het publiek vastgoedrecht (overheidsopdrachtenwetgeving, wetgeving openbaar domein en onteigeningen). Deze ruime kennis geeft de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen deze verschillende rechtsgebieden. De advocaat mag inderdaad geen eenzijdige specialist zijn in een bepaald domein en moet in staat zijn om het dossier in zijn globaliteit aan te pakken.

Aantal juristen of advocaten :

8


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Public
Other


Regio :

Brabant Wallon


Contact

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network