Orde van Vlaamse BaliesAdres:
Koningsstraat 148
1000 BRUSSEL
Belgium
URL: http://www.advocaat.be

Contact

Geen Contact

Geen vacatures

Raad van State geeft huiswerk aan wetgever en minister van Justitie
12/12/2019

Op 12 december 2019 vernietigde de Raad van State een artikel uit het Koninklijk Besluit over de elektronische procesvoering. Dat artikel bepaalt dat advocaten die hun stukken en conclusies elektronisch neerleggen bij rechtbanken dat enkel kunnen via een door de advocatenordes beheerde interface (DPA). Over het verplicht gebruik van die interface ontstond in juridische kringen ophef omdat het gebruik betalend was, ook al waren er een aantal technische en veiligheidsvoordelen aan verbonden. Er moet nu binnen de maand een nieuw wetgevend kader worden gemaakt om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. 

Read more

Verzekering rechtsbijstand: premie voor advocatenerelonen deels fiscaal aftrekbaar sinds 1 september
03/09/2019

Sinds 1 september 2019 kunnen consumenten een vernieuwde en ruimere rechtsbijstandsverzekering afsluiten die meer dagelijkse juridische problemen dekt. Er wordt gepoogd de verzekering aantrekkelijk te maken door een belastingvermindering voor een deel van de premie (ongeveer € 125) fiscaal aftrekbaar te maken. De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, hoopt dat dat een stimulans is om burgers toe te laten hun recht te laten gelden.

Read more

Nieuwe rechtsbijstandsverzekering dreigt kat in een zak te worden
01/08/2019

Read more

Nieuw reglement zorgt voor extern toezicht op naleving deontologische regels binnen advocatuur
05/07/2019

Op 4 juli 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht, dat de Orde van Vlaamse Balies onderwerpt aan een controle van buitenaf. Het nieuwe reglement is het sluitstuk van een zeer principieel debat, waarbij de advocatuur zelf vraagt naar externe controle over hoe de deontologie van advocaten wordt toegepast.

Read more
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network