Orde van Vlaamse BaliesAdres:
Koningsstraat 148
1000 BRUSSEL
Belgium
URL: http://www.advocaat.be

Contact

Geen Contact

Geen vacatures

Beroepsgeheim advocaten: Grondwettelijk Hof vernietigt deel van de nieuwe antiwitwaswet
25/09/2020

Het Grondwettelijk Hof herhaalde op 24 september 2020 zijn rechtspraak dat het beroepsgeheim van de advocaat essentieel is voor de bescherming van het privéleven en het recht op een eerlijk proces. Het Hof vernietigt gedeeltelijk de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Read more

OVB zoekt advocaten die willen getuigen over stress en burn-out
30/07/2020

De Orde van Vlaamse Balies zoekt advocaten die willen getuigen over stress en burn-out. Dat kan ook anoniem. Door getuigenissen te delen van confraters kunnen we sensibiliseren en aan preventie doen.

Read more

Jonge advocaten, wat zijn jullie bezorgdheden en prioriteiten?
22/07/2020

Jonge advocaten, wat zijn jullie bezorgdheden en prioriteiten? De International Bar Association wil een beter zicht krijgen op de gemeenschappelijke belangen van jonge advocaten (tot 40 jaar) door middel van een enquête.

Read more

Mensen met schulden mogen geen speelbal zijn van gerechtsdeurwaarderslobby
29/06/2020

Door de coronacrisis zullen op korte termijn steeds meer burgers hun schulden niet meer kunnen betalen. Uit het niets werd vorige week een wetsvoorstel ingediend dat morgen al in het parlement zal worden behandeld. Onder het mom van de coronacrisis wordt er daarmee getracht een nieuw monopolie te geven aan de gerechtsdeurwaarders. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) verzet zich daar uitdrukkelijk tegen.

Read more
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network