Modo Advocaten / AvocatsAdres:
Rue Edmond 56-76 B Tollenaerestraat
1020 BRUSSEL / BRUXELLES
Belgium
URL: http://www.modo-law.be

MODO Advocaten/Avocats is een Brussels advocatenkantoor met focus op sectorgerichte dienstverlening. De activiteiten van MODO Advocaten/Avocats zijn momenteel toegespitst op de creatieve sectoren (entertainment, design & mode, kunst, reclame, technologie en innovatie) en de gereguleerde sectoren (energie, financiële en bancaire diensten, media en sport & kansspelen).

Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work
Other


Gebieden :

Ons team bestaat uit erkende specialisten die gedurende vele jaren gewerkt hebben in vooraanstaande internationaal of Belgische advocatenkantoren, waar zij expertise hebben opgebouwd in het adviseren van zowel grote ondernemingen als KMOs in de volgende rechtsgebieden:

Aansprakelijkheidsrecht
Bankrecht
Consumentenrecht
Contractenrecht
Energierecht
Entertainment- en mediarecht
Financieel recht
Handelsrecht
ICT recht
Intellectueel eigendomsrecht
Marktpraktijkenrecht
Privacy- en databeschermingsrecht
Reclamerecht
Sport- en recht
Vennootschapsrecht
Zakenrecht
ZekerheidsrechtRecruiter :

Mrs. Régine Feltkamp (Advocaat-Avocat-Attorney Professor V.U.B.)
Tel: +32 (0) 2 427 39 00
Fax: +32 (0) 2 425 39 00
[email protected]

Manager :

Mrs. Régine Feltkamp (Advocaat-Avocat-Attorney Professor V.U.B.)
Tel: +32 (0) 2 427 39 00
Fax: +32 (0) 2 425 39 00
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

MODO welcomes its new member Dodo Chochitaichvili
17/07/2019

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dodo Chochitaichvili as new member of its association.

Read more

MODO expands with 3 new associates
10/10/2018

Sector focus law firm MODO expands with 3 new associates.

Read more

MODO verwelkomt haar nieuwe partner Dominique Walravens
05/01/2017

MODO Advocaten / Avocats is bijzonder verheugd Dominique Walravens te kunnen verwelkomen als nieuwe partner.

Dominique Walravens, voorheen vennoot bij Racine, zal focussen op de sector “vastgoed”. Zij zal instaan voor bijstand en adviesverlening rond alle aspecten gelinkt aan onroerend goed

Read more

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst
14/05/2019

Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij studenten.

Sedert 1 januari 2019 is in Vlaanderen het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (BS 7 december 2018)

>Read more

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?
14/01/2019

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. 

>Read more

Gerechtelijke invordering voor een onbetwiste commerciële schuld is op zich niet foutief
13/11/2017

Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd aan de hand waarvan professionele schuldvorderingen onder bepaalde voorwaarden uitvoerbaar kunnen worden gemaakt buiten enige rechterlijke tussenkomst om (zie hierover onze eerdere bijdrage).

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network