MarlexAdres:
Dirk Martensstraat 23
8200 Brugge
Belgium
URL: http://www.marlex.be

Kandidaten dienen geïnteressseerd te zijn in het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord. Marlex zoekt specialisten in deelmateries van het ondernemingsrecht om in teamverband complexe dossiers te behandelen.

Aantal personeelsleden :

4


Aantal juristen of advocaten :

12


Functie :

Lawyer
Support


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Litigation
Public
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

Oost-Vlaanderen
West-VlaanderenRecruiter :

Mr. Marc D'hoore (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 50 83 20 38
Fax: +32 (0) 50 83 20 36
advocatenkantoor@marlex.be

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Marlex versterkt tak Vennootschap & Onderneming
29/01/2018

Advocatenkantoor Marlex kent een aanzienlijke versterking van de tak Vennootschap & Onderneming met de komst van Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe, die recent het kantoor hebben vervoegd. 

Read more

Frederick Bruloot vervoegt Marlex
21/11/2017

Frederick Bruloot heeft Marlex vervoegt. Hij is advocaat sinds 2005 en heeft een bijzondere specialisatie in het vastgoed- en aansprakelijkheidsrecht. Hij zal zich ook toeleggen op subsidies & overheidsmiddelen.

Read more

Dave Pardo vervoegt Marlex
01/06/2016

Dave Pardo heeft met ingang van 1 juni 2016 het kantoor Marlex in Brugge vervoegt. Marlex versterkt hiermee de tak Vennootschap & Onderneming.

Read more

Caroline Thiel versterkt de fiscale praktijk van Marlex
17/04/2015

Het advocatenkantoor Marlex heeft Caroline Thiel aangetrokken om de fiscale praktijk verder te versterken. Met de komst van Caroline telt het fiscale team nu 4 gespecialiseerde advocaten.

Read more

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist
29/08/2020

In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen. Het Hof lijkt in dit arrest een vrij ruime invulling te hanteren van de toepassingsvoorwaarden.

>Read more

De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus (deel III)
23/07/2020

Hoewel het straatbeeld soms anders doet geloven, is het coronavirus nog alom tegenwoordig in onze samenleving. De verschillende regeringen van ons land blijven dan ook nieuwe initiatieven uitwerken ter ondersteuning van onze Belgische bedrijven. Zo werd onlangs de carry back-maatregel goedgekeurd door het parlement en werd de btw op restaurant- en cateringdiensten verlaagd. Daarnaast zitten er nog een aantal fiscale maatregelen in de pipeline, die reeds werden goedgekeurd maar juridisch nog enige uitwerking vereisen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de verschillende nieuwe maatregelen en wat zij voor uw onderneming kunnen betekenen.

>Read more

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement?
17/06/2020

`De regering voerde bij K.B. van 24 april 2020 een tijdelijke beschermingsregeling in om ondernemingen, die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis, te beschermen. Dat het ging om een tijdelijke beschermingsregeling – van 24 april 2020 tot 17 juni 2020 – was van meet af aan duidelijk maar het was een algemene verwachting dat deze beschermingsregeling (nogmaals) verlengd zou worden tot minstens na de zomermaanden en liefst tot het einde van dit jaar. Ondertussen blijkt echter vast te staan dat deze beschermingsregeling niet verlengd zal worden.

>Read more

De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten
12/05/2020

Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens een gemeente, hetgeen voornamelijke toegepast wordt in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. In een recent arrest van 6 maart 2020 oordeelde het Hof van Beroep te Gent (2019/AR/1144, onuitgegeven) zeer terecht dat dergelijke vordering wel degelijk aan zeer strikte toepassingsvoorwaarden is onderworpen om op ontvankelijke wijze opgestart te kunnen worden.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network