Claeys & EngelsAdres:
Boulevard du Souverain 280
1160 Auderghem
Belgium
URL: http://jobs.claeysengels.be

Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.

We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.

Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.

Daarnaast staan onze advocaten ter beschikking om samen met jou interne reglementen en gedragslijnen die kaderen binnen jouw human-resourcesbeleid op te stellen en te implementeren.

Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.
 
We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.
 
Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.
 
Daarnaast staan onze advocaten ter beschikking om samen met jou interne reglementen en gedragslijnen die kaderen binnen jouw human-resourcesbeleid op te stellen en te implementeren.
 
Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.

Aantal juristen of advocaten :

90


Gebieden :

Arbeidsrecht en sociaal recht

Fiscaal recht, aanvullende pensioenen, corporate


Claeys & Engels heeft kantoren te:

  • Brussel
  • Antwerpen
  • Gent
  • Luik
  • Kortrijk
  • Hasselt


Regio :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
LimburgRecruiter :

Mrs. Laurie Robert (HR Assistant)
Tel: 32 (0) 2 761 46 33
Fax: +32 (0)2 761 47 00
[email protected]

Manager :

Mr. Olivier Wouters (Managing Partner)
Tel: +32 (0) 2 761 46 24
Fax: +32 (0)2 761 47 00
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Corona-werkloosheid is terug mogelijk voor alle ondernemingen
09/11/2020

Alle ondernemingen die tijdelijke werkloosheid willen invoeren omwille van het coronavirus, kunnen hiervoor terug een beroep doen op het soepel regime van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona.

Read more

Vlerick-enquĂȘte over bedrijfspraktijken & opinies met betrekking tot verloningsbelasting
18/06/2020

Claeys & Engels heeft een langdurige samenwerking met het Vlerick Centre for Excellence in Strategic Rewards. We nemen regelmatig deel aan de activiteiten van het Centre, met de focus op de juridische en fiscale aspecten van vergoedingen en voordelen. In dit verband willen we samen met Vlerick de meningen en ervaringen van bedrijven onderzoeken met betrekking tot de huidige fiscale en sociale behandeling van verschillende verloningsinstrumenten in België.

Read more

Nieuwe counsel bij Claeys & Engels
10/01/2019

Stephanie Raets werd vanaf 1 januari 2019 toegelaten tot het statuut van Counsel binnen Claeys & Engels.

Read more

Claeys & Engels appoints new Counsel
23/01/2017

Claeys & Engels is pleased to announce that as of 1 January 2017, Ward Bouciqué has become counsel within Claeys & Engels. On a daily basis Ward renders legal and strategic advice to employers with regard to all aspects of individual and collective employment/labour law. Ward has specific interest and knowledge in topics such as restructuring, employment contracts, hiring, policies, redundancies, false self-employment, protected workers, social elections and transfer of undertaking (TUPE).

Read more

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie
16/04/2021

Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

>Read more

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden?
12/04/2021

Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof

>Read more

Wachtdienst en arbeidstijd
12/03/2021

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt de doorslaggevende criteria op grond waarvan een wachtdienst, waarbij een werknemer permanent bereikbaar moet zijn, integraal arbeidstijd vormt: dit is enkel het geval wanneer uit een globale beoordeling van alle feitelijke omstandigheden van de zaak blijkt dat aan de werknemer zodanige beperkingen worden opgelegd dat deze objectief en aanzienlijk wordt beperkt in zijn mogelijkheden om tijdens de wachtdienst zijn vrije tijd vrij in te vullen.

>Read more

Arbeidsmigratie: nieuwe inhoudelijke regels in het Vlaams Gewest vanaf 1 maart 2021
18/02/2021

Met het Besluit van 8 januari 2021 wil het Vlaams Gewest meer flexibiliteit doorvoeren in haar migratiebeleid, zodat werkgevers over een bredere waaier aan mogelijkheden beschikken om derdelanders in Vlaanderen tewerk te stellen.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network