BloomAdres:
Val d'Or, Gulledelle 94
1200 Brussel
Belgium
URL: http://www.bloom-law.be

Het advocatenkantoor Bloom werd in 2015 opgericht door Michel Maus, Kristof Salomez, Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe. Bloom onderscheidt zich van alle andere advocatenkantoren door zijn combinatie van fiscaal recht en sociaal recht maar ook en vooral doordat alle vennoten van Bloom niet enkel een uitgebreide praktijkervaring kunnen voorleggen als advocaat doch daarnaast tevens professor zijn aan één of meerdere Belgische Universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB, ULiège). De vennoten van Bloom zijn stuk voor stuk een autoriteit binnen hun vakgebied en staan garant voor de hoogste kwaliteit van hun dienstverlening, zowel in de adviespraktijk als in betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De medewerkers van Bloom werden met de grootste zorg uitgekozen op basis van hun wetenschappelijke en praktische vaardigheden.


Bloom is een solide partner die u een oplossing biedt voor elk juridisch probleem en u bijstaat in gerechtelijke en administratieve gedingen met creatieve oplossingen en argumenten. De advocaten van Bloom pleiten voor alle rechtscolleges met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Op sociaalrechtelijk vlak heeft Bloom een bijzondere deskundigheid op het vlak van ontslag, arbeidsduur, internationale tewerkstelling, collectief arbeidsrecht, loon en aanvullende pensioenen, Sociale zekerheidsbijdragen, schijnzelfstandigheid, arbeidsveiligheid en gezondheid, ambtenarenrecht en sociaal strafrecht. Bloom behandelt dossiers in de private sector doch de advocaten van Bloom bezitten daarnaast ook een uitzonderlijke deskundigheid op het vlak van sociaal recht en ambtenarenrecht in de publieke en semi-publieke sector.

Op fiscaalrechtelijk vlak is Bloom toonaangevend op het vlak van fiscale betwistingen en fiscale fraude. De advocaten van Bloom verlenen bijstand aan belastingplichtigen bij hun contacten met de overheid (verkrijgen van voorafgaande beslissingen, bemiddeling, bijstand bij controle, fiscale regularisaties,…). Ze focussen zich ook op adviesverlening en beleidsondersteunende consultancy over een ruime waaier van fiscale onderwerpen, waaronder internationale fiscale planning, loonfiscaliteit, vennootschapsreorganisaties, vastgoedtransacties en estate planning.

Aantal personeelsleden :

3


Aantal juristen of advocaten :

10


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Social | Work


Regio :

Brussels
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen


Contact

Geen Contact

Geen vacatures

Bloom Law versterkt haar expertise
01/04/2022

Bloom Law, dat bedrijven, organisaties, overheden en particulieren bijstaat in de verdediging van hun belangen in kwesties van sociaal en fiscaal recht, is bijzonder verheugd om aan te kondigen dat Alexander Delafonteyne en Pieterjan Smeyers zijn benoemd tot vennoot.

Read more

A quelle sauce fiscale sont mangés les NFT  ?
10/06/2022

Les « NFT » (« non-fungible tokens » / jetons non fongibles) sont en vogue. De nombreuses opérations impliquant ces certificats de propriété numérique ont défrayé la chronique au cours des dernières semaines

>Read more

Grondwettelijk Hof houdt vast aan artikel 90, 1° WIB92
07/03/2022

In een arrest van 24 februari 2022 heeft het Grondwettelijk Hof negatief geantwoord op de vraag van het Hof van Cassatie of het begrip ‘normale verrichtingen van beheer van een privévermogen’ (zoals opgenomen in artikel 90, 1° WIB92) een schending inhoudt van het fiscale wettigheids- en gelijkheidsbeginsel.

>Read more

La nouvelle déduction pour transfert intra-groupe offre un terreau propice aux acquisitions d’entreprises
09/02/2022

Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés belges appartenant à un groupe peuvent alléger leur feuille d’impôts à la faveur d’un système de consolidation inédit reposant sur une nouvelle déduction fiscale : la « déduction pour transfert intra-groupe». 

>Read more

Détenir un patrimoine mobilier à l’étranger n’est pas une sinécure
24/01/2022

La détention de comptes bancaires à l’étranger est devenu depuis quelques années un véritable casse-tête. Cette situation entraîne en effet des obligations fiscales complexes et des risques fiscaux accrus.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network