Privacyverklaring

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd “cookies” om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

De persoonsgegevens die u door middel van deze website communiceert zullen verwerkt worden door LexGO BVBA, Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem voor de cliëntengegevensverwerking. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden. U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

LexGO Network