NIET-VERGUNDE CONSTRUCTIES -TUSSEN GEDOGEN EN REGULARISEREN
2020-06-01

Auteur: Robert Palmans , Ruud Jansen
ISBN13: 9789400011014
Date de parution: 2020-06-01
Prix: 100.00
Cliquez ici pour plus de détails.
Cliquez ici pour acheter ce livre.

 Vastgoedtransacties worden steeds complexer. De alsmaar groeiende publiekrechtelijke regelgeving is hier niet vreemd aan. Wijzigingen volgen elkaar snel op en maken het geheel onoverzichtelijk en moeilijk toepasbaar.
Dit is op het vlak van de ruimtelijke ordening niet anders. De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid steeds meer zoek is. Vergunningen staan nochtans centraal bij vastgoedtransacties. Ze bepalen wat kan en niet kan en hebben een grote impact op de waarde. Duidelijkheid rond het vergunningsstatuut is daarom cruciaal.

Vele vragen blijven evenwel open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Zorgt dit voor problemen voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet hierrond bij de verkoop worden verstrekt? Kan verjaring soelaas brengen? En wat bij een zonevreemde constructie? Bestaat er hierbij enig verschil in behandeling? Kan een oud herstelvonnis eventueel nog roet in het eten gooien?

Al deze aspecten en nog veel meer komen uitgebreid aan bod in dit boek en worden besproken door ervaren rechtspractici. Dit naslagwerk is dan ook een must voor elke advocaat, notaris, ambtenaar, landmeter, magistraat, fiscalist, vastgoedmakelaar, vastgoedspecialist, kortom iedereen die op een of andere manier met vastgoed in aanraking komt.

Met bijdragen van Frederik Haentjens, Jo Van Lommel en Nicolas Janssens, Geert Van Hoorick, Katrien Kempe en Xavier Medats, Stijn Aerts, Matthias Dejonghe en Patrick Vandendael en van Johan Van de Voorde
 


LexGO Network