NAAR EEN HERIJKING VAN DE BELGISCHE VEILIGHEIDSARCHITECTUUR
2020-01-01

Auteur: Dirk Van Daele , Lore Mergaerts
ISBN13: 9789400011267
Date de parution: 2020-01-01
Prix: 55.00
Cliquez ici pour plus de détails.
Cliquez ici pour acheter ce livre.

 Dit boek analyseert de door de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen gedane vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de Belgische veiligheidsarchitectuur.

Deze door de Kamer van Volksvertegenwoordigers na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 ingestelde onderzoekscommissie diende niet alleen na te gaan of er sprake was van disfuncties bij politie, inlichtingendiensten en justitie, maar moest zich ook buigen over het crisisbeheer op de dag van de aanslagen. Ook het proces van radicalisering en de wijze waarop ons land de afgelopen jaren aandacht had besteed aan deze problematiek behoorde tot haar opdracht. Aangezien de aanbevelingen van deze onderzoekscommissie de blauwdruk vormen voor een grondige herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur, kan het belang ervan moeilijk worden overschat.


Dirk Van Daele is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven. Hij doceert onder meer Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie, Internationale en Europese criminele politiek en International police and judicial cooperation.

Lore Mergaerts is wetenschappelijk medewerker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven. Zij bereidt een proefschrift voor over de positie van kwetsbare verdachten in de strafprocedure.


LexGO Network