FAMILIERECHT ALS VERBINTENISSENRECHT
2016-09-30

Auteur: Sara Matthé
Format: Boek| Beschikbaar als e-book
ISBN13: 9789046593516
Date de parution: 2016-09-30
Prix: 89.00
Cliquez ici pour plus de détails.
Cliquez ici pour acheter ce livre.

...gemene verbintenissen- en contractenrecht nochtans niet van toepassing op die contracten. Familiale relaties worden beheerst door een afzonderlijk Boek I van het Burgerlijk Wetboek; het familierecht vormt zo een afgescheiden en bijzonder onderdeel van het privaatrecht. In die zin wordt aan het familierecht traditioneel een uitzonderingspositie toegekend ten opzichte van het gemene verbintenissen- en contractenrecht.

Voor zowel het huwelijk, de wettelijke samenwoning, de erkenning, de regelingsakte, de familierechtelijke overeenkomst, de partneralimentatieovereenkomst als de overeenkomsten over het ouderschap wordt in dit werk onderzocht of deze traditionele terughoudendheid tegenover de toepassing van het gemene verbintenissen- en contractenrecht in onze huidige samenleving nog navolging verdient.

Voor elk van deze rechtsfiguren wordt nagegaan of hun totstandkoming, hun gevolgen en hun beëindiging kunnen worden beheerst door de geldende principes uit het gemene verbintenissen- en contractenrecht.

Uit deze analyse blijkt dat familierecht in de eerste plaats wel degelijk verbintenissenrecht is. Voornoemde contracten uit het familierecht hebben alle een gemeenrechtelijke aard. Het gemene recht geldt reeds ten dele als uitgangspunt voor hun totstandkoming, hun gevolgen en hun beëindiging. In dit werk wordt aangetoond dat het nog algemener als uitgangspunt behoort te gelden.

 

Voor het eerst wordt de toepasbaarheid onderzocht van de veelheid van rechtsfiguren die het gemene verbintenissen- en contractenrecht rijk is, op de contracten die in de sfeer van het familierecht worden gesloten. Het familierecht wordt systematisch vergeleken met het gemene recht, dit zowel wat de totstandkoming van rechtshandelingen, hun gevolgen als hun beëindiging betreft. 

 

Over de auteur

Sara Matthé behaalde in 2009 haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2010 begon zij als mandaatassistente personen- en familierecht aan de Universiteit Antwerpen. In januari 2016 behaalde zij haar diploma van Doctor in de rechten. Momenteel is zij werkzaam in het notariaat.

 

ISBN: 9789046593516
Bestelcode: BP/DOCFAM-BI16001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book

 


LexGO Network