DE BELGISCHE STICHTING (TWEEDE EDITIE)
2020-12-01

Auteur: Rutger Van Boven
ISBN13: 9782807909397
Date de parution: 2020-12-01
Prix: 81.57
Cliquez ici pour plus de détails.
Cliquez ici pour acheter ce livre.

 Met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd het juridische kader aangaande de stichting geïntegreerd in het WVV.
Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wetswijzigingen met betrekking tot de stichting.
Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridische kader. Hierbij werden de wijzigingen aangebracht door de Reparatiewet van 28 april 2020 eveneens opgenomen.
Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoetkomen, waarbij eveneens uitgebreid aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.
Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal btw-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, het gebruik van de stichting als administratiekantoor, etc.

Rutger Van Boven is Partner BDO (hoofd estate planning)

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network