DE BELGISCHE DECLARATOIRE VORDERING EN HET NIET-VERGOEDENDE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
2020-12-01

Auteur: Pieter Gillaerts
ISBN13: 9789400012882
Date de parution: 2020-12-01
Prix: 170.00
Cliquez ici pour plus de détails.
Cliquez ici pour acheter ce livre.

 Neem deel aan het webinar ‘ De declaratoire vordering als waardevol instrument voor de rechtspraktijk’ (28 september 2021) en bestel bijkomend het boek De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht (Pieter Gillaerts) aan 136 euro (incl. btw) i.p.v. 170 euro (incl. btw).*

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht van de artikelen 1382-1383 BW omvat vandaag meer dan enkel het herstel van schade. Tegen de achtergrond van toenemende public interest litigation en een groeiende aandacht voor collectieve belangen, doet de rechtspraktijk steeds vaker een beroep op de eeuwenoude aansprakelijkheidsformule om ook preventie en rechtshandhaving na te streven. Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven.
Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de rechtspraak en met waardevolle rechtsvergelijkende inzichten, bouwt de auteur vanuit het Belgische rechtssysteem een kader uit dat meteen toepasbaar is in de praktijk. De declaratoire vordering vormt niet alleen een oplossing voor de beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht, maar kan bovendien op vele andere gebieden een aanzienlijke meerwaarde vormen: van het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en preventieve rechtsbescherming tot het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing en genoegdoening. De pragmatische benadering en het aangereikte stappenplan maken de weg vrij voor de rechtspraktijk om ten volle het potentieel van dit beloftevolle instrument te benutten.
Pieter Gillaerts voltooide de Onderzoeksmaster in de Rechten aan de KU Leuven i.s.m. de Universiteit van Tilburg in 2016 en behaalde de titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven in 2020. In 2019 won hij de Ius Commune Prijs voor een bijdrage gebaseerd op een deel van het onderzoek uit dit boek. Hij is sinds september 2020 actief aan de balie van Brussel.

*Neem deel aan het webinar ‘ De declaratoire vordering als waardevol instrument voor de rechtspraktijk’ (28 september 2021) en bestel bijkomend het boek De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht (Pieter Gillaerts) aan 136 euro (incl. btw) i.p.v. 170 euro (incl. btw). Voeg de uitgave (De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht) onderaan toe aan uw winkelmandje en de korting wordt automatisch verrekend met uw inschrijving

Click here to see the ad(s)

LexGO Network