BEWIJSNOOD NA HET VERNIEUWDE BEWIJSRECHT
2020-11-01

Auteur: Joëlle Rozie , Stefan Rutten , Beatrix Vanlerberghe
ISBN13: 9789400012981
Date de parution: 2020-11-01
Prix: 60.00
Cliquez ici pour plus de détails.
Cliquez ici pour acheter ce livre.

 Het kleurenpalet van de juridische bewijsregels is veelzijdig. Bewijsregels in alle mogelijke schakeringen, maar altijd om één ultieme vraag te kunnen beantwoorden: kan er gevolg worden gegeven aan beweerde juridische aanspraken? De bewijsregels mogen dan wel uiteenlopend zijn, ze zijn cruciaal voor het gehele juridische spectrum.

Dit boek biedt vanuit een intra- en interdisciplinaire benadering een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen in de materie.
Zo wordt aandacht besteed aan vijf grote thema’s. Een inleidende bijdrage focust op de uitdagingen en de rol van de rechter bij het bewijs. Vervolgens wordt de thematiek van de bewijsnood belicht voor vier verschillende rechtstakken: het burgerlijk recht, het strafprocesrecht, het sociaal recht en het fiscaal recht (i.h.b. de inkomstenbelastingen).

Dit boek is een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De verschillende onderwerpen worden op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en met het oog op de praktijk geanalyseerd. Deze uitgave is daardoor een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.
Het boek bevat bijdragen van P. Thiriar, B.Vanlerberghe, J. Meese, D. Torfs, E. Van Hoorde, J. Van Camp en I. Rivière.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network