Legal Learning logo

Consumentenbescherming in de financiële sector

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen inzake de bescherming van de consument van financiële diensten. Drie thema’s komen daarbij aan bod: online aanbieden van financiële diensten, fraude met betaalinstrumenten en instrumenten van beleggersbescherming.

DOCENT

 • Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar consumentenrecht en bankrecht UGent / voorzitter brc Verbruik

DATUM OPNAME

 • 18/03/2022

INHOUD

Algemeen overzicht

 •  rechtstreekse bescherming van de consument via privaatrechtelijke regelen
 •  onrechtstreekse bescherming van de consument via publiekrechtelijke regelen
 •  het begrip zwakkere partij

Online aanbieden van financiële diensten

 •   welke regelen uit Boek VI WER vinden specifiek toepassing indien een consument online een overeenkomst sluit met het oog op de verwerving van financiële diensten?
 •   Informatieverplichtingen
 • tijdstip
 • wijze
 • inhoud
 • additionele informatieverplichtingen
 • de combinatie met (desgevallend gestandaardiseerde) sectorspecifieke informatieverplichtingen
 • bewijslast
 • sanctionering
 •  Herroepingsrecht
 • termijn
 • uitoefening
 • lot van de aangehechte overeenkomsten
 • uitzonderingen

Fraude met betaalinstrumenten

 •  Bescherming in het WER
 •  Bewijslast
 •  Gevolgen (voorlopig en definitief)
 •  Tijdstip van de kennisgeving als centraal gegeven

Instrumenten van beleggersbescherming

 •  Combinatie van verschillende beschermingstechnieken
 •  Gedragsregelen
 •  Actieve onderzoeksplicht
 •  Aansprakelijkheid ten aanzien van de belegger
 •  Product governance 
 •  …

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie 

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
Confocus logo

Les opérations sur options dans la vente immo…

On Demand

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture