Confocus logo

STRAFRECHT: de Una-via-regeling in fiscale strafzaken: Wet van 05 mei 2019

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

De wet van 05 mei 2019 heeft de una-via regeling die sinds 2012 gold voor fiscale misdrijven grondig gewijzigd. De wetgever beoogde de strafrechtelijke vervolging voor te behouden voor “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”. Hoewel de doelstellingen van de wetgever in lijn liggen met evoluties in Europese en Belgische rechtspraak, is maar zeer de vraag of en hoe deze wet uitwerking zal krijgen in de praktijk. Alle procespartijen hebben er baat bij te weten aan welk regime zij onderworpen worden, maar net daar lijkt het schoentje te knellen. Een goed begrip van de wet is essentieel bij de behandeling van fiscale strafdossiers. De spreker zal tijdens het seminarie stilstaan bij een aantal belangrijkere wijzigingen die de wet aanbracht, waaronder niet limitatief: de posities van alle procespartijen van onderzoek tot vervolging, de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie, de wettelijke verplichtingen voor de fiscus en (het gebrek aan) sancties en de straffen die de strafrechter kan bepalen en de fiscale gevolgen hiervan.

Klik hier voor de informatie over alle webinars in deze reeks over het strafrecht, de accreditaties en de modaliteiten om in te schrijven.

Plus de formations et d'événements

University of Luxembourg Competence Centre logo

Paralegal position: upgrade your skills

On Demand

Webinaire
University of Luxembourg Competence Centre logo

Legal Design – Niveau 1 - eCours n°5

On Demand

Webinaire
University of Luxembourg Competence Centre logo

Paralegal position: upgrade your skills

On Demand

Webinaire
dotted_texture