Confocus logo

VERKEERSRECHT: misdrijven en straffen

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Het wegverkeerrecht is niet weg te denken uit de juridische en gerechtelijke actualiteit. Niet alleen bevat het wegverkeerrecht tal van strafbepalingen, ook de bestraffing zelf verschilt van deze in het gemeen strafrecht. Denk maar aan het verval van het recht tot sturen. In dit webinar zullen een aantal veel voorkomende misdrijven en hun bestraffing onder de loep worden genomen. Het gaat hierbij o.a. om het vluchtmisdrijf (met inbegrip van het niet ter plaatse blijven), de alcoholintoxicatie, dronkenschap en druggebruik aan het stuur, misdrijven in verband met het rijbewijs, rijden spijts verval en het onverzekerd sturen. Bij dit alles wordt ook ingegaan op de beteugeling, onder meer het verval van het recht tot sturen als straf maar ook als maatregel.
  

Klik hier voor de informatie over alle webinars in deze reeks over het strafrecht, de accreditaties en de modaliteiten om in te schrijven.

Plus de formations et d'événements

University of Luxembourg Competence Centre logo

Paralegal position: upgrade your skills

On Demand

Formation
Unicareers Lu logo

Unicareers Luxembourg

On Demand

Evénement
dotted_texture