De Experten i.sm. EuroPConcept logo

Eén jaar WVV - impact op werking vzw en aansprakelijkheid van bestuurders - on demand

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Inhoud

Tijdens het eerste uur van dit online seminarie bespreekt mr. Van Baelen aan de hand van een boeiend interview volgende topics:

  1. de liberalisering van economische activiteiten
    Onderscheid rechtstreekse en onrechtstreekse uitkeringen;
    Fiscale gevolgen van wijziging
  2. de gevolgen van de wijzigingen inzake de organen van de vzw en de obstakels die we daarbij ondertussen zijn tegengekomen:
  3. werking AV (m.i.v. uitsluiting/ontslag lid van vzw)
  4. werking bestuursorgaan (m.i.v. prokura-leer en problemen met handtekeningsbevoegdheid directie, belangenconflictregeling, vaste vertegenwoordiger,  …)
  5. wijzigingen bestuursaansprakelijkheid

Tijdens het tweede uur, de opname van de Q&A, beantwoordt mr. Van Baelen nog enkele specifieke vragen van deelnemers.

Voor het WVV tekende onze algemeen directeur samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de contracten voor de vzw? Kunnen we dit ook nog zo doen nu het WVV in werking is getreden?
Als ik het goed begrepen heb, kunnen vzw’s ook failliet gaan. Betekent dit niet dat bestuurders van een vzw sneller en meer aansprakelijk kunnen worden gesteld? Zijn er dingen waarop ik moet letten als bestuurder?
In onze raad van bestuur zitten een aantal bestuurders in met hun rechtspersoon. Mogen zij dit zo blijven doen? En kunnen zij iemand anders sturen als ze bv. verhinderd zijn voor een vergadering van de raad van bestuur?
…………..

Bio

BRAM VAN BAELEN is advocaat en doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht aan de KU Leuven. Mr. van Baelen is auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht.

Plus de formations et d'événements

CREO Business Information & Seminars logo

Table ronde des régulateurs

On Demand

Formation
University of Luxembourg Competence Centre logo

Paralegal position: upgrade your skills

On Demand

Webinaire
University of Luxembourg Competence Centre logo

Knowledge Management – eCours n°1

On Demand

Webinaire
dotted_texture