De rechtsplegingsvergoeding en de gerechtskosten: het kostenplaatje van een civiele procedure

Kattegatstraat 1
3500 Hasselt
Belgium
Lien vers l'organisateur


26 Nov
S'inscrire
De rechtsplegingsvergoeding (RPV), zoals we deze nu kennen, werd ingevoerd bij de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.
Op 14 jaar tijd heeft zich een uitgebreide rechtspraak ontwikkeld over deze materie. Dit is ook logisch, aangezien het Gerechtelijk Wetboek amper een handvol wetsartikelen heeft gespendeerd aan deze materie. Toch is het belang van de RPV groot: voor in geld waardeerbare vorderingen kan deze een bedrag vertegenwoordigen van maar liefst 36.000 EUR.
In deze opleiding ligt de focus op de concrete rechtspraktijk. De recente rechtspraak, vooral deze van het Hof van Cassatie, en de recente wetgeving, o.a. de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering, die pas op 20 april 2019 in werking is getreden, alsook het KB van 29 maart 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding staan hierbij centraal.
Volgende thema's komen o.a. aan bod:
RPV in procedures voor de arbeidsgerechtenRPV en administratieve rechtscollegesRPV en de al dan niet waardeerbaarheid van de vorderingRPV en het beschikkingsbeginselRPV en overeenkomsten over de kostenRPV en procesrechtsmisbruikRPV en rechtsbijstandRPV ook voor de gerechtsmandataris?RPV en rechtsmiddelen (hoger beroep, verzet, cassatie)RPV in bijzondere procedures (collectieve schuldenregeling, class actions, EBB, prejudiciële procedures, zijdelingse vordering ...)RPV en BTWRPV en intrest

SPREKER
Bart Van den Bergh, licentiaat in de rechten (U Gent 1996 - grote onderscheiding) en licentiaat in het notariaat (KU Leuven 1997 - grote onderscheiding). Na een loopbaan als advocaat (1997-2008) werd hij rechter in de rechtbank van koophandel te Dendermonde (2008-2014). Hij werd in 2014 benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (waar hij dienstdoend kamervoorzitter is) en is sedert 2015 ook benoemd als magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. In 2019 kreeg hij de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck aan de VUB. Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties in het domein van het notarieel recht en het proces- en bewijsrecht, waaronder een aantal boeken die specifiek handelen over gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding. Aan de Universiteit Hasselt was hij praktijkassistent (2011-2014) en thans nog steeds wetenschappelijk medewerker.

DOELGROEP
Advocaten en magistraten.


DATUM EN LOCATIES
Gewijzigde formule naar aanleiding van COVID-19!
Vrijdag 30 april 2021 | Webinar
U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.

Vrijdag 26 november 2021 | HASSELT Holiday Inn HasseltKattegatstraat 13500 Hasselt

ERKENNINGENU ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.
OVB: erkend voor 3 puntenIGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)

PRIJS
185 euro excl. btw, inclusief documentatie, lunch en koffiepauze.

******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
******

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Webinaires & Formations & Evénements

09 Nov
logo - company

Hybride Lunch Seminarie - Hoe zo optimaal mogelijk een bonus toekennen?

Wij nodigen u graag uit op een lunchseminarie over enkele recente aandachtspunten bij het toekennen van variabele...

More info
09 Nov
logo - company

Webinaire – Avocats : améliorez votre pricing !

Vous êtes avocat et souhaitez optimiser votre pricing ? Au cours de ce webinaire, découvrez les bases d’une politique...

More info
10 Nov
logo - company

Masterclass Planification patrimoniale 2021 – Jour 1

Thématiques abordées lors de ce Jour 1: les législations, complexes, protégeant le patrimoine culturel mobilier, le...

More info
15 Nov
logo - company

Webinaire – Rédaction, conclusion et exécution d’une transaction

La négociation et la rédaction d’une transaction sont des exercices délicats. À l’occasion de la parution de son...

More info

LexGO Network