Sessie 1. De sancties van de overheidsopdracht die niet in mededinging is gesteld: absolute nietigheid, onverbindendverklaring, stopzetting en schadevergoeding

Kon. Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
Belgium
Lien vers l'organisateur


25 Mar
S'inscrire
SPREKERMr. Peter TeerlinckSPREKERMr. Peter Teerlinck

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

01 Dec
logo - company

Webinar - Avoirs financiers : anticipez la fin de la ¬ę kaasroute ¬Ľ !

Certaines donations de biens mobiliers requièrent l’intervention d’un notaire. Si la donation...

More info
03 Dec
logo - company

CMS Virtual Campus Event

You are a student in Law, Bachelor 3 or above, with excellent academic results, interested in summer traineeships or...

More info
03 Dec
logo - company

WEBINAR - Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019

Meer en meer wordt men geconfronteerd met problemen rond bewindvoering en zorgvolmachten. Adviezen worden...

More info
03 Dec
logo - company

Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie interpreteert niet alleen wetsbepalingen maar creëert ook rechtsregels. Het belang van die...

More info

LexGO Network