Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie

Poelaertplein 6
1000 Brussel
Belgium
Lien vers l'organisateur


03 Dec
S'inscrire

Het Hof van Cassatie interpreteert niet alleen wetsbepalingen maar creëert ook rechtsregels. Het belang van die rechtsvormende taak is de afgelopen decennia sterk toegenomen, onder andere door een verhoogde wetgevende activiteit en de belangrijke positie van het Hof in onze meerlagige rechtsorde. De cassatierechter is echter werkzaam binnen een procedureel kader dat het belang van rechtsvorming onvoldoende lijkt te onderkennen. Zo is het niet uitzonderlijk dat belangrijke rechtsvragen pas na enkele jaren een antwoord krijgen van de cassatierechter.
Deze studiedag wil enkele mogelijke hervormingspistes verkennen die kunnen bijdragen tot een meer doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie. Twee vragen staan hierbij centraal:
- Sterft de cassatie in het belang van de wet een stille dood of heeft deze rechtsfiguur nood aan een renaissance? - Is een veralgemeende mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen aan de cassatierechter een nuttige legal transplant of een overbodige legal irritant?
Een deskundig panel zal op deze studienamiddag de nood aan een aggiornamento van de cassatieprocedure vanuit verschillende invalshoeken benaderen en bediscussiëren.
Rechtsvorming door het Hof van Cassatie is een breed en belangrijk onderwerp dat elke jurist aanbelangt. Tijdens deze opleiding wordt dit onderwerp vanuit twee specifieke invalshoeken de lege ferenda benaderd. De brede schare sprekers staat garant voor een diepgaande en veelzijdige discussie, met ruimte voor interactie met het publiek.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sprekers
Paul Dauw, raadsheer in het hof van Beroep te GentRia Mortier, eerste advocaat-generaal bij het Hof van CassatieMatthias Van Der Haegen, universitair docent Universiteit Maastricht en gastprofessor aan de UGent.Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar (UGent).Ivan Verougstraete, ere-voorzitter van het Hof van CassatieBart Wylleman, raadsheer in het Hof van Cassatie

Doelgroep
Advocaten, magistraten en academici


DATUM & LOCATIE
Donderdag 3 december 2020Cercle LorrainePoelaertplein 61000 Brussel

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 3 puntenIGO: tussenkomst in aanvraag
PRIJS
Ç 195 excl. btw
Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjesbuffet, koffiepauze, receptie en het boek Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel t.w.v. 110 euro, hetgeen u ontvangt op de studiedag zelf.
******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
******

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

26 Nov
logo - company

Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak

Tijdens deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe...

More info
01 Dec
logo - company

Webinar - Avoirs financiers : anticipez la fin de la ¬ę kaasroute ¬Ľ !

Certaines donations de biens mobiliers requièrent l’intervention d’un notaire. Si la donation...

More info
03 Dec
logo - company

CMS Virtual Campus Event

You are a student in Law, Bachelor 3 or above, with excellent academic results, interested in summer traineeships or...

More info
03 Dec
logo - company

Geweldloze communicatie - dag 2

Voor iedereen die wil kennismaken met een andere manier van communiceren die gericht is op meer verbinding.  In...

More info

LexGO Network