Echtscheiding en gezamenlijke onderneming (Webinar)

Spreker

Mr. Sofie Longerstayadvocaat Divide Law


Doelgroep 

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 

PROGRAMMA

10u00: Start webinar

Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?
- Eenmanszaak versus vennootschap
- Huwelijkscontract
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst

Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus 
- Aandelen vennootschap
- Schuld/vordering rekening-courant
- Kapitalen individuele levensverzekering
- Beroepsgoederen
- Cliënteel

Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten
- Vermogensverschuivingen rechtgezet
• gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
- Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
rechtsgrond(en)

• meerwaarde eigen aandelen 
• vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
• intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
- Verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
• waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
- Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”

Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht
- Opfrissing
- Wanneer nuttig ?
- Handige tips aan de hand van praktische cases

Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding
Georkestreerd faillissement ?


12u00: Einde webinar

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

25 Aug
logo - company

Summer Class: Verbintenissenrecht anno 2020 (Webinar)

Tijdens deze Summer Class op dinsdag 25 augustus worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) in webinar-formule...

More info
27 Aug
logo - company

Summer Class: Bouw en Aanneming anno 2020 (Webinar)

Tijdens deze Summer Class op donderdag 27 augustus worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) in webinar-formule...

More info
28 Aug
logo - company

Echtscheiding en gezamenlijke onderneming (Webinar)

De impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving.

More info
08 Sep
logo - company

Le financement de projets immobiliers par le deuxième pilier de pension

Comment financer des projets immobiliers dans un environnement fiscal favorable?

More info

LexGO Network