Correcte beoordeling van een financieel plan conform het nieuwe WVV (seminarie voor juristen)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Belgium
Lien vers l'organisateur


26 Sep
S'inscrire

In de nieuwe vennootschapswet wint het financieel plan aan belang. Bij de oprichting dient een goed uitgewerkt financieel plan voor te liggen dat voldoet aan de vereisten zoals door de nieuwe wet vastgesteld.

Tijdens deze studiedag wordt de focus gelegd op de principes van een degelijk financieel plan en in het bijzonder op een correct begrip en juiste beoordeling ervan. Na afloop van dit seminarie bent u in staat om een financieel plan te toetsen aan de minimum vereisten zoals vervat in art 5:4 WVV.

Spreker

Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gastdocent Keppler university Linz, gastdocent School of economics – universiteit Maastricht, gastdocent UA

Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen


PROGRAMMA

INHOUD

Volgende topics komen aan bod:

Wat is een balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht, wat zijn de belangrijkste elementen en wat is hun onderlinge relatie?
Wat is werkkapitaal?
Wat zijn de belangrijkste criteria van een goed financieel plan met het oog op de wettelijke minimum vereisten vervat in art 5:4 WVV?
Hoe wordt de behoefte aan werkkapitaal berekend over een langere periode (bv. 24 maanden)?
Hoe wordt de juiste rentabiliteit berekend?
Wat is de balanstest?
Wat is de liquiditeitstest: hoe kan ik op basis van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen (art 5:122 WVV)? Hoe worden liquiditeiten berekend over een periode?

TIMING

12u45: onthaal met broodjes
13u30: start deel 1
15u00: koffiepauze
15u15: start deel 2
17u15: vragenronde


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA & LOCATIES

Antwerpen (Berchem) | 26 september 2019
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
routebeschrijving
Parking ter plaatse

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag voor 3 punten
IBJ: in aanvraag voor 3 punten
NKN: in aanvraag voor 3u

PRIJS

€ 278,01 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven.

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze en het boek Financial Analysis ter waarde van 79 euro.

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

28 Nov
logo - company

La prescription en assurances et en responsabilité

Sous la présidence de Paul Alain Foriers

More info
28 Nov
logo - company

Estate planning: 4 actuele topics

De vele wetgevende initiatieven, op Europees, nationaal en regionaal vlak in het familiaal vermogensrecht,...

More info
05 Dec
logo - company

Data Breach Management & GDPR

Quelle stratégie déployer pour anticiper un incident de sécurité impliquant des données...

More info
05 Dec
logo - company

Foster Compliance with behavioural science -Course 1

Taking ethics & compliance to the next level might require compliance practitioners and business leaders to rethink...

More info

LexGO Network