De omgevingsvergunning en het omgevingsloket: praktische aandachtspunten voor de notaris

09u00

De omgevingsvergunning: juridische aandachtspunten voor de notaris
Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS)

Notarissen zijn – met dank aan hun onderzoeks- en informatieverplichting in het kader van vastgoedtransacties – vergunningsspecialisten geworden. Met de omgevingsvergunning wijzigt dit landschap in het Vlaamse gewest grondig. Vlaanderen kiest voortaan voor een ‘permis unique’. De spreker geeft een verkennende bespreking van het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunning. Welke handelingen en exploitaties zullen in de toekomst onder de omgevingsvergunning vallen? Geldt de omgevingsvergunning (steeds) voor onbepaalde duur? Welke informatie moet in het kader van een koop-verkoop meegedeeld worden? Tevens wordt ingegaan op de ingewikkelde overgangsregeling tussen de bestaande regelgeving (de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningsdecreet) en het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet.

11u00
Koffiepauze

11u15
Het omgevingsloket: praktisch toegelicht
Dhr. Ronald Van Echelpoel (extern adviseur project omgevingsvergunning)

 

13u15
Einde van de opleiding en broodjesbuffet

Prijs
Prijs: € 200 (excl. btw)

 

Info en inschrijving: www.confocus.be

Voir aussi : Confocus

Calendrier

Formations & événements

11 Jun
logo - company

Permanente vorming 13

Deontologie met Mr. Frank Judo

More info
12 Jun
logo - company

Crédits aux consommateurs : bilan d'application de la loi, digitalisation des procédures & GDPR

Un an après l’entrée en vigueur de la loi d’avril 2016, CREOBIS a réuni...

More info
14 Jun
logo - company

Permanente vorming 14

Het fiscaal-juridisch kader van de advocaat: éénmanszaak of BVBA / juridische technologisering

More info
19 Jun
logo - company

Le nouveau droit des sociétés: aperçu de la nouvelle loi

More info

LexGO Network