De omgevingsvergunning en het omgevingsloket: praktische aandachtspunten voor de notaris

09u00

De omgevingsvergunning: juridische aandachtspunten voor de notaris
Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS)

Notarissen zijn – met dank aan hun onderzoeks- en informatieverplichting in het kader van vastgoedtransacties – vergunningsspecialisten geworden. Met de omgevingsvergunning wijzigt dit landschap in het Vlaamse gewest grondig. Vlaanderen kiest voortaan voor een ‘permis unique’. De spreker geeft een verkennende bespreking van het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunning. Welke handelingen en exploitaties zullen in de toekomst onder de omgevingsvergunning vallen? Geldt de omgevingsvergunning (steeds) voor onbepaalde duur? Welke informatie moet in het kader van een koop-verkoop meegedeeld worden? Tevens wordt ingegaan op de ingewikkelde overgangsregeling tussen de bestaande regelgeving (de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningsdecreet) en het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet.

11u00
Koffiepauze

11u15
Het omgevingsloket: praktisch toegelicht
Dhr. Ronald Van Echelpoel (extern adviseur project omgevingsvergunning)

 

13u15
Einde van de opleiding en broodjesbuffet

Prijs
Prijs: € 200 (excl. btw)

 

Info en inschrijving: www.confocus.be

Voir aussi : Confocus

Calendrier

Formations & événements

08 Nov
logo - company

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht

Over het goede en het kwade van het economisch recht in het licht van een duurzame samenleving. Meer en meer wordt het...

More info
08 Nov
logo - company

Data Breach Management- Mise en place du processus de gestion des incidents de sécurité pour le...

Lors d’un incident de sécurité impliquant des données à caractère personnel, le...

More info
08 Nov
logo - company

Ethics: corruption, anti-trust, white collar fraud - Course 2

We provide during 5 small-scale high-level courses a practical approach, with the aim of raising the skills of...

More info
14 Nov
logo - company

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Vous désirez maîtriser les bases de la gestion du patrimoine, le vôtre ou celui de vos clients ? Vous...

More info

LexGO Network