Jurist - Brussel
05/08/2022

Région: Bruxelles
Fonction: Juristes
Environnement: Secteur Public
Matières: Droit administratif et marchés publics, Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée déterminée
Votre référence: Job ID 2591469-LexGO

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit besliste beleid uit, controleert en evalueert het. Heb je interesse om het team juridische ondersteuning binnen het departement Landbouw en Visserij te versterken tot het voorjaar van 2024? Bijt je je graag vast in onze landbouw en visserijmaterie en ben je creatief in het aanreiken van juridische voorstellen in een Europees en Vlaams kader? Dan is deze functie misschien iets voor jou en verwelkomen we je graag.

Tout Montrer
Tout Fermer


Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit besliste beleid uit, controleert en evalueert het.

Het Departement Landbouw en Visserij:

 • is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering
 • schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
 • werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
 • stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
 • treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
 • bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
 • zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid.

Heb je interesse om het team juridische ondersteuning binnen het departement Landbouw en Visserij te versterken tot het voorjaar van 2024? Bijt je je graag vast in onze landbouw en visserijmaterie en ben je creatief in het aanreiken van juridische voorstellen in een Europees en Vlaams kader? Dan is deze functie misschien iets voor jou en verwelkomen we je graag.

Als jurist zal je samen met je collega's de juridische ondersteuning van de afdelingen van het departement, het kabinet en derden binnen en buiten het beleidsdomein op jou nemen. Die ondersteuning omvat niet alleen advisering of dossierbeheer, maar heeft ook een belangrijke beleidsmatige juridische inhoud. Dit laatste betekent dat je na een korte inloopperiode in staat moet zijn juridisch conceptueel werk te verrichten en samen met anderen of alleen de pen vast te houden van voorontwerpen van Vlaamse regelgeving of beleidsdocumenten.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie "Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen".

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega's en bij een mentor, die je de knepen van het vak leert. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie. Binnen het departement kan je hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij 'hoe solliciteren'. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 • Je hebt een masterdiploma rechten.

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en in de loop van september 2022 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
 • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot voorjaar 2024.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel 'tweede pijler' genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Intéressé(e) ?

Solliciteer online

Voir les autres annonces de Vlaamse Overheid

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit administratif et marchés publics , Droit de l'environnement et de l'urbanisme

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Bruxelles)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

Junior Associate Public...

Junior Associate Public & Environmental Law

Read more
Juriste Junior - Estate...

Juriste Junior - Estate Planning

Read more
Dossierbeheerder familiale...

Dossierbeheerder familiale dossiers

Read more
Senior Corporate Counsel

Senior Corporate Counsel

Read more
Commercial Legal Counsel

Commercial Legal Counsel

Read more
Associate Environmental...

Associate Environmental & Public law

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Communication &...

Communication & marketing manager

Read more
Notarieel Jurist -...

Notarieel Jurist - Familiaal kantoor

Read more
Ervaren notarieel jurist -...

Ervaren notarieel jurist - vennootschapsrecht

Read more

LexGO Network