Jurist Legal Compliance
22/01/2019

Région: Bruxelles
Fonction: Juristes
Environnement: Entreprise
Matières: Droit commercial et contrats, Droit fiscal, Propriété intellectuelle, Droit des sociétés, Technologie, média et télécommunications
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée indéterminée
Votre référence: LexGO22/01

We zijn op zoek naar een jurist met een master na master in de intellectuele rechten of een master diploma rechten met enkele jaren aantoonbare ervaring binnen het domein van het auteursrecht en die interesse hebt voor het sociaal, fiscaal, vennootschaps-, ICT-, verbintenissen- en mededingingsrecht. Solliciteer voor 15 februari 2019!

Tout Montrer
Tout Fermer


Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Zij int auteursrechten en verdeelt deze aan de bij haar of bij een buitenlandse auteursvereniging aangesloten rechthebbenden. 

Om haar afdeling Juridische en Internationale Zaken te versterken, zoekt Sabam een:

Jurist legal compliance

 

 • Je volgt de betwistingen tussen auteurs onderling en tussen auteurs en Sabam op. Je schat de risico’s voor Sabam in en neemt contact op met de verschillende partijen om een oplossing te bereiken. Je redigeert nota’s voor de raad van bestuur en het managementcomité en onderhoudt contacten met advocaten. 

 • Je analyseert en beantwoordt de vragen die auteurs aan Sabam stellen in verband met het auteurs-, fiscaal en sociaal recht. Je kijkt auteurscontracten na en formuleert een gemotiveerd advies. Je bent belast met het opstellen en aanpassen van contracten (algemene voorwaarden, standaardcontracten en licentieovereenkomsten). Je zorgt voor een goede relatie tussen Sabam en haar leden. Je verzorgt presentaties in verband met de werking van Sabam en het auteursrecht in het algemeen.

 • Je kijkt de contracten die Sabam met dienstenleveranciers en buitenlandse auteursverenigingen afsluit na en neemt deel aan de onderhandelingen. Je volgt de werkbezoeken van buitenlandse auteursverenigingen op en zorgt voor goede contacten met onze zusterverenigingen.

 • Je blijft proactief op de hoogte van alle nationale en internationale wetswijzigingen en rechtspraak die een impact hebben op de werking van Sabam. Je zorgt ervoor dat de statuten, interne werkingsregels, procedures en handelingen die Sabam stelt in overeenstemming zijn met de wetten en reglementen die op haar van toepassing zijn. Je identificeert de compliance risico’s en stelt actieplannen voor om deze risico’s te beperken en op te volgen. Je werkt mee aan de redactie van position papers in verband met het regelgevend kader. Je geeft advies aan de andere diensten van Sabam over de impact van de geldende regelgeving en zorgt ervoor dat deze nageleefd wordt. Je behandelt de dossiers bij de controledienst voor de beheersvennootschappen. 

 • Je neemt deel aan overleg en lobby-organen, adviesraden en commissies in de sector. 

We verwachten dat je: 

 • Een master na master in de intellectuele rechten hebt of een master diploma rechten met enkele jaren aantoonbare ervaring binnen het domein van het auteursrecht

 • Interesse hebt voor het sociaal, fiscaal, vennootschaps-, ICT-, verbintenissen- en mededingingsrecht 

 • Een teamspeler bent die georganiseerd, maar ook autonoom kan werken 

 • Kritisch ingesteld bent, in staat je eigen visie te vormen en te verdedigen

 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden hebt en over een complexe juridische aangelegenheid kan communiceren op een voor niet-juristen duidelijke manier.

 • Vanuit jouw professionaliteit, integriteit en deskundigheid vertrouwen wekt bij anderen

 • Gedreven bent en streeft naar interne en externe klantentevredenheid

 • Over een hoog probleemoplossend vermogen beschikt en in staat bent verscheidene oplossingen voor een probleem aan te brengen en te evalueren 

 • Oog voor detail hebt

 • Assertief en tegelijkertijd diplomatisch bent

 • Het Nederlands als moedertaal hebt en een vlotte kennis van het Frans en Engels

Een contract van onbepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk marktconform loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.

Intéressé(e) ?

Graag ontvangen we uw kandidatuur (motivatiebrief en cv) rechtstreeks via emina.alickovic@sabam.be, voor 15/02/2019. Vermeld de referentie "Vacature Jurist legal compliance - ref. LexGO22/01".

Voir les autres annonces de Sabam

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit commercial et contrats , Droit fiscal , Propriété intellectuelle , Droit des sociétés , Technologie, média et télécommunications

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Bruxelles)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

PARALEGAL - work-life...

PARALEGAL - work-life balans! én rechterhand

Read more
Junior Associate Contract...

Junior Associate Contract Law - Brussel

Read more
Indirect Tax Lawyer

Indirect Tax Lawyer

Read more
Junior Estate Planner

Junior Estate Planner

Read more
Legal/Management Assistant

Legal/Management Assistant

Read more
Legal Counsel - Antwerpen

Legal Counsel - Antwerpen

Read more
Talent Researcher

Talent Researcher

Read more
Juriste & DPO

Juriste & DPO

Read more
Paralegal - Gent

Paralegal - Gent

Read more
Associate Business &...

Associate Business & Commercial Law - Kortrijk

Read more

LexGO Network