Corporate legal officer (m/v/o)
04/11/2021

Région: Anvers
Fonction: Juristes
Environnement: Entreprise
Matières: Droit commercial et contrats, Droit des sociétés, Régulation, Droit des assurances
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée indéterminée
Votre référence: LexGO03/11-IV

Wij zoeken een corporate legal officer voor ons team te Berchem.

Tout Montrer
Tout Fermer


Euromex is sinds 1948 gespecialiseerd in juridische bijstand en behandelt jaarlijks duizenden dossiers. Wij zijn één van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars in Vlaanderen en ook een belangrijke speler in België.

Wij zoeken een corporate legal officer.  

De corporate legal officer focust zich op volgende kernactiviteiten:

Juridisch risicobeheer op bedrijfsniveau 
Hiertoe behoort het voorkomen, beheren en behandelen van bedrijfsgeschillen en rechtszaken. Tevens algemene en voortdurende analyse en evaluatie van de juridische risico’s van de onderneming. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van juridische corporate dossiers, rapportering van alle gerechtelijke corporate procedures die onder toepassing vallen van de procesmeldingsplicht en centraal aanspreekpunt in het kader van de relaties met corporate advocaten.

Juridisch adviesverlening 
Proactief of op aanvraag juridisch advies verlenen teneinde deskundige oplossingen of antwoorden te bieden voor vragen of problemen. Hiertoe behoort het adviseren van de bedrijfsleiding bij het bepalen van het juridisch beleid en procedures Euromex, adviseren bij juridische corporate dossiers, begeleiden bij M&A’s en het adviseren in het kader van projecten.

Kennis- en informatieverzameling en –uitwisseling 
Hij/zij volgt actief de wetgeving en rechtspraak die een invloed hebben op de verzekeringsonderneming en verspreidt en implementeert dit waar nodig. Hieronder valt ook informatie- en documentatiebeheer m.b.t. juridische, sectorale en algemene informatie. 

Contracting 
Dit houdt het juridisch nazicht en finale validatie van overeenkomsten in en als nodig tijdens de contracting-fase mee onderhandelen.  

Contactpersoon 
Hij/zij is contactpersoon voor de Toezichthouders FSMA en NBB, voor Assuraliacommissie Juridische Studies en juridische werkgroepen en voor collega’s juristen bij andere verzekeringsmaatschappijen.
Hij/zij is verantwoordelijke mededinging voor handelingen die (mogelijk) strijdig zijn met het Mededingingsrecht en adviseert in mededingingsdossiers. 

Rol in Governance 
Hiertoe behoort de redactie van het jaarverslag Governance, het actualiseren van de Fit en Proper en advies bij organisatorische wijzigingen.

Beheer vennootschap Euromex
Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van de vennootschap Euromex. Hiertoe behoort onder meer het onderhouden van de statuten en interne reglementen, het verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad, het beheren van de verzekeringen voor de vennootschap zelf, … .

Secretariaat-Generaal van het Audit- en Riskcomité en de Raad van Bestuur 
Dit betekent het plannen en voorbereiden van deze meetings samen met de CEO en CFO, ervoor zorgen dat de uitvoerende en externe bestuurders de juiste stukken en informatie tijdig ontvangen, het praktisch organiseren van de vergadering en de verslaggeving. 

 • Master in de rechten.

 • Analytisch en oplossingsgericht.

 • Zowel mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden.

 • Goede kennis van het Nederlands. Tweetaligheid NL/FR is een troef.

 • Master in de Rechten met 5 jaar juridische werkervaring.

 • Sterke persoonlijkheid.

 • Teamspeler en contactvaardig.

 • De CLO is lid van het CEO-office en van het kader.

 • Analytisch én synthetisch : in staat om heldere, gestructureerde, goed onderbouwde adviezen te formuleren.

 • Zowel mondeling als schriftelijk duidelijke en overtuigende communicatievaardigheden.

 • Kan discretie bewaren met betrekking tot strategische en andere gevoelige informatie.

 • Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Intéressé(e) ?

Neem contact op met Ellen Huysmans (03 451 44 73). Mail je sollicitatiebrief met c.v. aan [email protected]. Vermeld de referentie LexGO03/11-IV.

 

Voir les autres annonces de Euromex

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit commercial et contrats , Droit des sociétés , Régulation , Droit des assurances

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Anvers)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

Jurist openbare...

Jurist openbare aanbestedingen / Project Management Officer

Read more
Juridisch Expert Bouwrecht...

Juridisch Expert Bouwrecht - Antwerpen

Read more
Compliance Manager

Compliance Manager

Read more
Advocaten gezondheidsrecht...

Advocaten gezondheidsrecht en life sciences

Read more
Senior associate Corporate...

Senior associate Corporate M&A

Read more
Legal Advisor - Bruxelles

Legal Advisor - Bruxelles

Read more
Advocaten - Jonge...

Advocaten - Jonge associatie - BXL

Read more
Juriste Marchés publics /...

Juriste Marchés publics / Project Management Officer

Read more
Tax Advisor - Brussel

Tax Advisor - Brussel

Read more
Advocaat/advocate...

Advocaat/advocate omgevings-, vastgoed- en overheidsrecht

Read more

LexGO Network