LexGo

Verantwoordelijke van het Centraal Secretariaat (Juridische dienst + Secretariaat)
03/12/2018

Région: Bruxelles
Fonction: Juristes
Environnement: Secteur Public
Matières: Droit public , Litiges et arbitrage/médiation, Droit des assurances, Droit de l'immobilier
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée indéterminée
Votre référence: 201831

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe zoekt een (M/V) Verantwoordelijke van het Centraal Secretariaat (Juridische dienst + Secretariaat). U kunt ten laatste tot 03/01/2019 solliciteren

Tout Montrer
Tout Fermer


Het centrale secretariaat is samengesteld uit de juridische afdeling en het secretariaat. Overeenkomstig het charter van de "Opdracht, Visie, Waarden" van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verwezenlijkt de verantwoordelijke de keuzes van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad in het kader van zijn algemeen beleid.

Als hoofd van het Centraal Secretariaat is hij verantwoordelijk voor het goede beheer van de gemeentelijke vergaderingen en de juridische aangelegenheden van het gemeentebestuur in verschillende aspecten: juridisch advies, gemeentelijke eigendommen, huisvesting, geschillen, verzekeringen en gemeentelijke administratieve sancties. Het hoofd van het Centraal Secretariaat werkt nauw samen met de Gemeentesecretaris en assisteert hem.

Over het geheel genomen, als manager:

 • Teammanagement: het vaststellen van doelstellingen en evaluaties; het plannen, organiseren, coördineren en begeleiden van de taken en activiteiten van de diensten binnen de gestelde termijnen; het communiceren van de benodigde informatie; het managen en ontwikkelen van medewerkers (verlof, aanwezigheid, afwezigheden, training, evaluaties, etc.);
   
 • Projectmanagement: analyse van de afstemming van het project op de strategische doelstellingen; projectmanagement (implementatie en monitoring) en management van het projectteam (interne en externe medewerkers); algemene projectevaluatie;
   
 • Administratief dossierbeheer: controle en validatie van dossiers die de diensten verlaten en van inkomende en uitgaande correspondentie;
   
 • Beheer van en toezicht op de financiële en budgettaire aspecten van de teams (opstelling van begrotingsramingen, begrotingswijzigingen, begrotingsoverdrachten, vastleggingen, toezicht op de uitvoering van de begroting);
   
 • Opstellen van het jaarverslag van de diensten.

 

Meer specifiek met betrekking tot de juridische dienst:

 • Advies en juridische bijstand aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en andere gemeentelijke diensten in administratief recht en over alle gemeentelijke aangelegenheden (nieuwe gemeentewet, overheidsopdrachten, stedenbouw, onderwijs, gemeentelijke financiën en belastingen, openbare werken, sport, enz) ;
   
 • Beheer van de dossiers van intercommunales en gemeentelijke vzw's;
   
 • Beheer en opvolging van rechtszaken (gerechtelijke en administratieve procedures voor de hoven en rechtbanken, zowel bij de verdediging als op verzoek); contacten en follow-up met advocaten;
   
 • Beheer en opvolging van de juridische en administratieve aspecten van gemeentelijke eigendommen (aankopen, verkopen, huurcontracten, erfdienstbaarheden, onteigeningen, publiek-private samenwerkingsprojecten, appartementencomplexen, enz;
   
 • Beheer en opvolging van de juridische en administratieve aspecten van de gemeentelijke huisvesting (beheer van de toewijzingen, het toewijzingsregister, huurcontracten, indexeringen, kostenafrekeningen) en de bevoegdheid van de huisvesting (huisvestingsprojecten, premies en subsidies in verband met huisvesting, besluiten van de burgemeester, huisvestingscodex, enz;)
   
 • Beheer en monitoring van verzekeringen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, wagenpark, enz);
   
 • Beheer van het beleid inzake gemeentelijke administratieve sancties: opvolging van dossiers met de GAS-verantwoordelijke, indien nodig benoeming tot sanctionerend ambtenaar, vergaderingen met de politiezone, het parket, enz;
   
 • Opstellen van brieven, juridische adviezen, verslagen, overeenkomsten, gemeentelijke reglementen, beraadslagingen voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;
   
 • Juridisch onderzoek, toezicht op de wetgeving m.b.t. gemeentelijke aangelegenheden;
   
 • Deelname aan de intergemeentelijke werkgroep voor juristen van de verschillende Brusselse gemeenten "GTI LEX".
   

Meer specifiek voor het secretariaat:

 • Beheer van de gemeentelijke vergaderingen (College van burgemeester en schepenen en gemeenteraad) en publicatieregisters;
   
 • Beheer van de dossiers van de gemeentelijke mandatarissen;
   
 • Organisatie van bepaalde activiteiten (planning van gemeenschappelijke activiteiten, plechtigheden ter gelegenheid van honderdjarige verjaardagen en huwelijksverjaardagen, enz.).

 • Master in de rechten;
   
 • Nuttige ervaring van minstens 6 jaar. Ervaring aan de balie en/of in een gemeente is een pluspunt;
   
 • Tweetalig FR/NL ;
   
 • Goede kennis van het administratief recht, de gemeentewet en het burgerlijk recht;
   
 • Mogelijkheid om kritisch te analyseren en te schrijven, projecten en dossiers te beheren;
   
 • Zin voor synthese, organisatie, nauwkeurigheid, autonomie en initiatief;
   
 • Vermogen om in teamverband te werken.

Lokalisatie Gemeentehuis

Departement Centraal secretariaat

Dienst Juridische dienst + Centraal secretariaat

Teambeheer Ja

Budgettaire verantwoordelijkheid Ja

Contract COD voltijds

Niveau A= salaris conform de barema’s van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen taalpremie (SELOR attest), vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, tussenkomst in verplaatsingskosten woon/werkverkeer met het openbaar vervoer (gratis bij de MIVB) of met de fiets, voordelig vakantieregime, hospitalisatieverzekering, flexibele werktijden.

Bijzonderheden /

Intéressé(e) ?

U kunt, tot 03/01/2019 ten laatste, via onze website www.woluwe1150.be solliciteren door in de rubriek « Jobs » op de gewenste link te klikken.

Voir les autres annonces de Commune de Woluwe Saint Pierre

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit public , Litiges et arbitrage/médiation , Droit des assurances , Droit de l'immobilier

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Bruxelles)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

Junior Associate -...

Junior Associate - Employment Law

Read more
Midlevel M&A associate

Midlevel M&A associate

Read more
Jurist Overheidsopdrachten...

Jurist Overheidsopdrachten / Risicobeheer - De Lijn

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Master en droit et en...

Master en droit et en notariat

Read more
Paralegal - Corporate /...

Paralegal - Corporate / M&A

Read more
Employment Law Associate

Employment Law Associate

Read more
Avocat Collaborateur

Avocat Collaborateur

Read more
Legal Counsel - Brussels

Legal Counsel - Brussels

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more

LexGO Network