Dienstverantwoordelijke Logistiek en Vergadering (50%) en Opdrachten van administratieve vereenvoudiging (50%) - Bestuurssecretaris
10/10/2018

Région: Bruxelles
Fonction: Juristes
Environnement: Secteur Public
Matières: Droit public , Protection des données et de la vie privée
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée déterminée
Votre référence: LEXGO1010

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een dienstverantwoordelijke voor de opdracht “Logistiek en Vergadering”(50%) en gelast met opdrachten van administratieve vereenvoudiging(50%) - Universitair diploma van de 2de cyclus (Licenciaat of Master)- Vervangingscontract - voltijds (M - V - X).

Tout Montrer
Tout Fermer


Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een dienstverantwoordelijke “Logistiek en Vergadering”, en gelast met opdrachten van administratieve vereenvoudiging.

Ons Brussels lokaal bestuur beschikt over alle profieltypes van werknemers verdeeld in verschillende diensten.

Ons Bestuur wenst het beheer van zijn personeel te optimaliseren zowel in het perspectief voor evolutie van de loopbanen als het verbeteren van de diensten bewezen aan de bevolking.

Het bestuur werkt huidig aan zijn modernisatie en wenst in deze optiek proactieve agenten aan te werven open tot de verandering.

U bent de Dienstverantwoordelijke « Logistiek en Vergaderingen » en verzekert eveneens (halftijds) de opdrachten van administratieve vereenvoudiging.

In hoedanigheid van Dienstverantwoordelijke « Logistiek en Vergaderingen:

 • Organiseert u het werk van de dienst en zorgt voor het beheer en de opvolging van de gemeentelijke beslissingsorganen (College en Raad).
   
 • Analyseert en actualiseert u de bestaande procedures op het gebied van het beheer en de opvolging van de zittingen van de vergaderingen.
   
 • Ontwikkelt u een controleprocedure van de dossiers opgemaakt in het kader van de zittingen van de gemeentelijke beslissingsorganen (namelijk de naleving van de taalwetten) en de toezending naar de Gewestelijke Overheid (indien het geval);
   
 • Organiseert u de uitnodigingen van de zittingen van de gemeentelijke beslissingsorganen;
   
 • Bent u de referentie voor de Directeurs van de departementen betreffende de organisatie en beheer van de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad;

In hoedanigheid van ploegverantwoordelijke neemt u het management ten laste en het beheer van de Human Ressources;

 • U organiseert en verdeelt het werk tussen uw medewerkers in functie van hun bevoegdheden;
   
 • U evalueert ieder lid van uw ploeg op basis van zijn/haar functiebeschrijving ;
   
 • U werkt met het RH Departement bij de inrichting van vormingen gericht naar de behoeften van uw medewerkers;
   
 • U evalueert de globale prestaties van uw dienst;

In het kader van de administratieve vereenvoudiging:

 • U werkt nauw met de Coördinatie van de administratieve vereenvoudiging ;
   
 • U neemt eveneens deel aan de werken van de iWG Administratieve Vereenvoudiging en numérieke overmaking.
   
 • Samen met de Coördinatrice van de administratieve vereenvoudiging bent u gelast het driejaarlijks plan van de administratieve vereenvoudiging tot een goed einde te brengen.
   
 • U bevordert de projecten van de administratieve vereenvoudiging te midden van het Gemeentebestuur en in overeenstemming met de politiek van de vereenvoudiging ontwikkeld door het Gewest;
   
 • U stelt voorstellen op van wijziging van reglementaire teksten nodig aan de inrichting van de administratieve vereenvoudiging ( reglement van de taksen, elektronische facturatie en bijhouden van de gegevens);
   
 • U stelt nota’s en berichten op over de projecten van de administratieve vereenvoudiging en hun juridische en organisatorische gevolgen;
   
 • U stelt modellen en typedocumenten op (briefwisseling, formulieren…)
   
 • U evalueert de tevredenheid van de burger in verband met de optimalisatie van de werkprocedures;
   
 • U maakt eveneens deel van de WG Beveiliging van de gegevens van het Gemeentebestuur;
   
 • In dit kader werkt u mee aan het opstellen en uitbreiden van een politiek van beveiliging van de interne gegevens met de voorzorg de arbeidprocedures niet te verzwaren;
   
 • U helpt regelmatig bij het evalueren en het bijhouden van het uitvoeren en het toepassen van de reglementering in voege;
   
 • U maakt het personeel gevoelig en vormt het tot het goede gebruik van de regels en tuigen gebonden aan de veiligheid van de informatie(richtlijnen) en aan de beveiliging van de gegevens;

Vereist diploma

 • Master in Rechten of in openbare Bestuur (of gelijkgesteld)

Gedragsvaardigheden en nodige technieken van de functie

 • Grondige kennis van de Nieuwe Gemeentewet;
   
 • Kennis van de functionering van de gewestelijke openbare besturen, de taalwetten in het kader van de organisatie van vergaderingen, van de ordonnantie over het administratief toezicht over de akten van de lokale overheden;
   
 • Kennis van het reglementair en normatief kader over de beveiliging van het privéleven,  het gebruik van de gegevens met een persoonlijk karakter, de veiligheid van de informatie ;
   
 • Op een bewuste wijze de regels en procedures gebruiken van de functie;
   
 • Uitstekende bekwaamheid voor opstellen;
   
 • Goede bevoegdheid in management;
   
 • Kennis van de organisatie van de Brusselse gemeentebesturen en hun functionering;
   
 • U beschikt over een grote zin voor communicatie zowel schriftelijk als mondeling en bent in staat de manier ervan te vulgariseren bij uw collega’s;
   
 • U bent in staat een strategische visie op lange termijn te ontwikkelen;
   
 • U bent dynamisch en proactief, u bent open tot de verandering en flexibel, u bent in staat beslissingen te nemen en op een gestructureerde en stipte manier te werken, zowel autonoom als in ploeg;
   
 • U bent gericht naar de doeleinden, met een initiatiegeest en stressbestendig.

Talenkennis

 • Goede kennis van het Frans en van het Nederlands. Het SELOR brevet is een troef.

 • Een vervangingscontract - voltijds
   
 • Een wedde op baremaschaal A1 35.968,86 € ( bruto geïndexeerd zonder anciënniteit)
   
 • Een eindejaarspremie.
   
 • De terugbetaling aan 100 % van de openbare vervoerskosten.
   
 • Een taalpremie in geval van slagen in het SELOR brevet;
   
 • Een vormingsplan
   
 • Een dynamisch werkmilieu

Intéressé(e) ?

GEÏNTERESSEERD?

Bezorg ons uw kandidatuur begeleid met een motivatiebrief via deze link

http://jobs.stgilles.irisnet.be/nl/vacature/33300/responsable-du-service--logistique-et-assemblée--1-2-tp-et-chargé-de-missions-de-simplification-administrative-1-2-tp--secrét/

Einddatum : 31 oktober 2018

Voir les autres annonces de Commune de Saint-Gilles

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit public , Protection des données et de la vie privée

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Bruxelles)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

Consultant en Recrutement...

Consultant en Recrutement - Bruxelles

Read more
Senior dossierbeheerder...

Senior dossierbeheerder kredietinvordering

Read more
Professional Support Lawyer...

Professional Support Lawyer of Knowledge Assistant

Read more
Junior Associate Employment...

Junior Associate Employment Law - 1 to 3 years of experience

Read more
Recruitment Consultant -...

Recruitment Consultant - Brussel

Read more
Research consultant - Diegem

Research consultant - Diegem

Read more
Medewerker Vennootschapsrecht

Medewerker Vennootschapsrecht

Read more
Medewerker fiscaal recht

Medewerker fiscaal recht

Read more
Legal Officer - Corporate...

Legal Officer - Corporate Housekeeping

Read more
Juriste (h/f)

Juriste (h/f)

Read more

LexGO Network