Moore LawAdresse:
Esplanade 1 bus 88
1020 Brussel
Belgium
URL: https://www.moorelaw.be

Moore Law staat ondernemers en bedrijven bij in diverse fasen van hun traject: bij het eerste idee, bij het verstrekken van advies en opstellen van contracten, tot en met het verlenen van de juiste bijstand bij een conflict.

Het kantoor richt zich op alle disciplines van het zakenrecht: fiscaal recht, HR-onderwerpen, vennootschaps- en ondernemingsrecht, fusies en overnames, maar ook vermogensplanning. 

Nombre de membres du personnel :

5


Nombre de juristes ou avocats :

24


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Region :

Brussels
AntwerpenRecruteur :

Mrs. An Vanacker (HR Business Partner)
Tel: +32 (0) 2 474 01 10
Fax: +32 (0) 2 474 01 19
[email protected]

Manager :

Pas de contact

Presse :

Pas de contact

Pas de fonction vacante

Le cabinet d’avocats Sherpa Law devient Moore Law
24/06/2021

La transformation numérique et la réglementation de plus en plus poussée rendent l’entreprenariat toujours plus complexe. Afin de conseiller au mieux les entreprises, à chaque moment et dans chaque dossier, le cabinet d’avocats Sherpa Law renforce sa collaboration avec Moore Belgium, le plus grand prestataire de services de comptabilité et de conseil indépendant de Belgique. La nouvelle approche stratégique transparaît également dans son changement de nom : Sherpa Law devient Moore Law Belgium. Les deux organisations veulent mettre à profit leurs expertises complémentaires pour assister les entrepreneurs sur leur chemin vers la croissance.

Read more

Sherpa Law trekt Frank Ruelens aan voor uitbouw expertcenter Social & Labour Law
08/05/2017

Sherpa Law trekt Frank Ruelens aan voor uitbouw expertcenter Social & Labour Law. Frank heeft reeds meer dan 30 jaar kennis en ervaring opgedaan in zowel het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht.

Read more

Sherpa Law versterkt haar “Corporate & Commercial” team
28/09/2016

Sherpa Law groeit verder. Het "Corporate & Commercial"-team heet twee nieuwe leden welkom, nl. Liesbeth Van Schoubroeck en Olivier Vandeputte.

Read more

Sherpa Law versterkt afdeling Estate Planning met Caroline Maes
15/04/2016

Sherpa Law breidt verder uit en heeft Caroline Maes aangetrokken voor het fiscaal departement in Antwerpen. Zij behaalde in 2014 haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en specialiseerde zich verder in het fiscaal recht met een bijkomend postgraduaat (Magna Cum Laude) aan de Fiscale Hogeschool.

Read more

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?
07/09/2020

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand komen ten gevolge van een loutere aanpassing van dit register? Klassiek wordt aangenomen dat dit niet kan : de schenking van aandelen op naam vereist volgens de meerderheidsopvatting steeds een notariële akte. Het hof van beroep te Antwerpen heeft zich hier vorig jaar over uitgesproken, en gaf alvast enkele inzichten mee die in sterke mate afwijken van wat normaliter gesteld wordt over het vraagstuk. Het hof stelt immers dat de schenking tot stand kwam door loutere wilsovereenstemming (zoals de koop) ; de inschrijving in het register de bevestiging uitmaakte dat de aandelen eerde waren overgedragen door het ongeschreven akkoord !

 

>Read more

DE BEZOLDIGINGSTHEORIE “IS BACK ON TRACK” : BEWIJSLAST IS NIET ONOVERKOMELIJK
05/08/2020

De recente rechtspraak leek erg streng in de beoordeling van de aftrek van kosten verbonden aan onroerende goederen die een vennootschap (meestal gratis) ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider voor privégebruik. De belastingplichtige slaagde er vaak niet in om voldoende te bewijzen dat er tegenover dergelijke bezoldiging in natura wel degelijk reële prestaties van de bedrijfsleider staan om zo toepassing te kunnen maken van de zogenaamde “bezoldigingstheorie”. De “bezoldigingstheorie” werd dan ook al ogenschijnlijk meermaals ten grave gedragen.

>Read more

UBO-register: fiscus kan meekijken
04/06/2019

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli 2018, 27 september 2018, 11 januari 2019 en 13 februari 2019 verwezen we uitgebreid naar de komst, werking, uitvoeringsmodaliteiten en onduidelijkheden van het UBO-register. Nadat aanvankelijk bij invoering van het UBO-register door de Wet van 18 september 2017 was voorzien dat de fiscale diensten geen toegang zouden hebben tot dit register (vandaar de oprichting bij de Afdeling Thesaurie), werd dit toegangsrecht al voorzien eind 2017.

>Read more

Voortaan ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk
18/07/2017

In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (waarbij echter de artikelen 119.3 tot 119.12 niet van toepassing zijn).

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network