IMPOSTO Advocaten



Adresse:
IMPOSTO Advocaten CVBA President Kennedypark 41
B-8500 Kortrijk
Belgium
URL: http://www.imposto.be

IMPOSTO Avocats est un cabinet indépendant d’avocats, spécialisé dans le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit patrimonial et le droit de l'entreprise, tant pour le conseil que pour les litiges.

Notre mission consiste à assister les entreprises familiales dans leurs principales dimensions : la fiscalité, le patrimoine et l’entreprise. En ce sens, nous entretenons une collaboration étroite et efficace avec les entrepreneurs et leurs conseillers, en l’occurrence l'expert-comptable, le comptable, le réviseur d'entreprise, le notaire et le banquier.

Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation
Corporate | Commercial | Economic


Region :

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen


Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante
Pas de news

Vergissingen in de jaarrekening
20/03/2021

Gentse Hof bevestigt : rechtzetting werkt fiscaal door, ook bij taxshelter-vergissingen!

>Read more

De CFC-regels in de vennootschapsbelasting : verschuiving van winst naar vluchtlanden geviseerd!
25/01/2021

In de strijd tegen kunstmatige winstverschuivingen naar zogenaamde vluchtlanden kent ook België sinds aanslagjaar 2020 zogenaamde CFC-regels.

>Read more

Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot
18/09/2020

De belastingadministratie voert de laatste jaren een campagne tegen belastingvrije kapitaalverminderingen in private holdings. De nieuwe tekst van de algemene antimisbruikbepaling voorzien in artikel 344, §1 WIB’92 biedt de administratie de nodige munitie om belastingvrije kapitaalverminderingen te herkwalificeren in belaste dividenduitkeringen. Maar steeds meer rechtspraak bevestigt dat dit nieuwe aanvalswapen haar beperkingen kent. Zo kan het enkel worden ingezet tegen holdings opgericht na de inwerkingtreding van de nieuwe tekst van artikel 344, §1 WIB’92. Kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ blijven op die manier buiten schot…   

>Read more

Afschaffing Kaasroute vanaf 1 december 2020: wat blijft mogelijk?
12/09/2020

In de Kamer is nog steeds een wetsvoorstel hangende met als doel de onbelaste schenking van roerende goederen via buitenlands notaris, de zogenaamde kaasroute, vanaf 1 december 2020 onmogelijk te maken. Vooral voor de successieplanning van aandelen in vennootschappen kan deze wetswijziging een streep door de rekening betekenen, al biedt het Vlaams gunstregime voor familiebedrijven een uitweg.    

>Read more


Direct links

LexGO Network