GD&A AdvocatenAdresse:
Antwerpsesteenweg 16-18
2800 Mechelen
Belgium
URL: http://www.gdena-advocaten.be


Matières pratiquées :Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante

GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.
15/10/2020

Begin 2020 plaatste Lantis (het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) een wedstrijd in de markt houdende de aanstelling van advocatenkantoren voor een raamovereenkomst van juridische dienstverlening (verdediging in rechte en advisering) met een looptijd van 4 jaar. GD&A Advocaten is het enige advocatenkantoor dat werd weerhouden als partner voor al de (negen) uitgeschreven percelen.

Read more

Constructieve motie van wantrouwen katalysator voor paleisrevoluties? The king is dead long live the king?
24/08/2021

Een van de meest opvallende vernieuwingen in het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie (B.S. 04/08/2021), naast de quasi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, is de constructieve motie van wantrouwen. Deze figuur vervangt de fel bekritiseerde structurele onbestuurbaarheid. Onmiddellijk na de inwerkingtreding kondigden reeds enkele gemeentelijke fracties publiek een coalitiewissel aan. Bij andere besturen wordt er discreet, maar daarom niet minder passioneel, met andere fracties geflirt.

>Read more

UBO-register: Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert
16/08/2021

In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het register, moeten de informatieplichtigen ook een bewijs leveren dat de informatie over de UBO’s adequaat, nauwkeurig en actueel is. De deadline om aan deze bijkomende verplichtingen te voldoen verstrijkt op 31 augustus 2021.

>Read more

Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten?
03/08/2021

Kleine vennootschappen genieten in de vennootschapsbelasting enkele fiscale voordelen. Hoewel talrijke autonome gemeentebedrijven voldoen aan de materiële voorwaarden om als “klein“ te worden aangemerkt, lijkt de fiscus nu deze voordelen aan autonome gemeentebedrijven te ontzeggen louter omdat ze geen “vennootschap” zijn in de zin van het WVV. Een discriminerende én concurrentieverstorende interpretatie.

>Read more

Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden
06/07/2021

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network