CazimirAdresse:
Greenhouse BXL - Berkenlaan 8A bus 4
1831 DIEGEM
Belgium
URL: http://www.cazimir.be

Cazimir est un cabinet d’avocats qui se distingue par sa focalisation unique sur la personne physique et son patrimoine. Avec la famille et les amis, le patrimoine d’une personne constitue la base de sa vie. La famille et les amis méritent d’être protégés au mieux, et ce, tant de votre vivant qu’après votre décès. Toutefois, ils peuvent également être une source de soucis et troubler votre sérénité. Notre riche expérience dans le domaine de la fiscalité et du droit civil nous permet toutefois de vous offrir cette protection et sérénité.

Cazimir se distingue par la composition complémentaire de son équipe qui peut fournir des conseils éclairés tant aux particuliers nantis qu’aux entrepreneurs et à leurs entreprises. Chaque élément de votre patrimoine exige en effet une approche différente : un portefeuille d’investissements, un bien immobilier en Belgique, une résidence secondaire à l’étranger, une entreprise, un groupe de sociétés, …

En choisissant « Cazimir », nous avons opté en outre pour un prénom. L’approche personnelle et le style contemporain représentent une part essentielle de notre label de qualité. En effet, nos clients sont toujours des personnes qui souhaitent raconter leur histoire. Nous sommes là avant tout pour vous écouter, en toute confiance et discrétion. Une écoute attentive représente la moitié d’une solution. Nous apportons l’autre moitié grâce à nos connaissances, à notre expérience et à notre créativité.

Nombre de membres du personnel :

2


Nombre de juristes ou avocats :

12


Fonction :

Lawyer
Support


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation


Region :

Brussels
Antwerpen
West-VlaanderenRecruteur :

Mr. Olivier De Keukelaere
Tel: +32 (0) 2 255 87 00
olivier.dekeukelaere@cazimir.be

Manager :

Pas de contact

Presse :

Mr. Olivier De Keukelaere
Tel: +32 (0) 2 255 87 00
olivier.dekeukelaere@cazimir.be

Pas de fonction vacante

Ann Maelfait & Erik Sansen naar Cazimir
20/08/2010

Cazimir werd in oktober 2009 opgericht door Wim Vermeulen, Nathalie Labeeuw, Olivier De Keukelaere, Tillo Dumont en Tim Melis.

Read more

Ex Tiberghien richten Cazimir op
28/10/2009

Een vijftal advocaten van Tiberghien richten een eigen fiscaal kantoor op waar ook advocaat Jos Ruysselveldt zich bij aansluit, zo vernam de redactie.

Read more

​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020
02/01/2020

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden. Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt van 29% naar 25%.

>Read more

Afschaffing duolegaten: vanaf wanneer kan u eindelijk rustig slapen?
16/12/2019

Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om de techniek van het duolegaat 'af te schaffen'. Deze maatregel betekent naar alle waarschijnlijkheid een fikse hap uit het budget van de vele vzw’s en stichtingen die Vlaanderen rijk is. 

>Read more

Meerwaarde op aandelen van een SCI
05/12/2019

Zeer recentelijk sprak een Frans hof zich voor het eerst uit over de heffingsbevoegdheid bij een meerwaarde gerealiseerd op de aandelen van een Franse SCI. Er wordt niet alleen wat meer klaarheid geschapen, dit arrest is tevens (nu nog) gunstig voor de Belgische verkopers.

>Read more

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags
28/11/2019

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor kort als volgt belast: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8.(1) Stelde een natuurlijke persoon eenzelfde woning kosteloos ter beschikking, dan bedroeg het belastbaar voordeel slechts “geïndexeerd KI x 100/60”. 

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network