CazimirAdresse:
Vijfhoekstraat 40 bus C
1800 VILVOORDE
Belgium
URL: http://www.cazimir.be

Cazimir est un cabinet d’avocats qui se distingue par sa focalisation unique sur la personne physique et son patrimoine. Avec la famille et les amis, le patrimoine d’une personne constitue la base de sa vie. La famille et les amis méritent d’être protégés au mieux, et ce, tant de votre vivant qu’après votre décès. Toutefois, ils peuvent également être une source de soucis et troubler votre sérénité. Notre riche expérience dans le domaine de la fiscalité et du droit civil nous permet toutefois de vous offrir cette protection et sérénité.

Cazimir se distingue par la composition complémentaire de son équipe qui peut fournir des conseils éclairés tant aux particuliers nantis qu’aux entrepreneurs et à leurs entreprises. Chaque élément de votre patrimoine exige en effet une approche différente : un portefeuille d’investissements, un bien immobilier en Belgique, une résidence secondaire à l’étranger, une entreprise, un groupe de sociétés, …

En choisissant « Cazimir », nous avons opté en outre pour un prénom. L’approche personnelle et le style contemporain représentent une part essentielle de notre label de qualité. En effet, nos clients sont toujours des personnes qui souhaitent raconter leur histoire. Nous sommes là avant tout pour vous écouter, en toute confiance et discrétion. Une écoute attentive représente la moitié d’une solution. Nous apportons l’autre moitié grâce à nos connaissances, à notre expérience et à notre créativité.

Nombre de membres du personnel :

2


Nombre de juristes ou avocats :

12


Fonction :

Lawyer
Support


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Civil
Litigation
Tax


Region :

Brussels
Antwerpen
West-VlaanderenRecruteur :

Mr. Olivier De Keukelaere
Tel: +32 (0) 2 255 87 00
olivier.dekeukelaere@cazimir.be

Manager :

Pas de contact

Presse :

Mr. Olivier De Keukelaere
Tel: +32 (0) 2 255 87 00
olivier.dekeukelaere@cazimir.be

Pas de fonction vacante

Ann Maelfait & Erik Sansen naar Cazimir
20/08/2010

Cazimir werd in oktober 2009 opgericht door Wim Vermeulen, Nathalie Labeeuw, Olivier De Keukelaere, Tillo Dumont en Tim Melis.

Read more

Ex Tiberghien richten Cazimir op
28/10/2009

Een vijftal advocaten van Tiberghien richten een eigen fiscaal kantoor op waar ook advocaat Jos Ruysselveldt zich bij aansluit, zo vernam de redactie.

Read more

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!
14/02/2019

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale register.

>Read more

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?
07/02/2019

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. 

>Read more

Behoud VVPRbis-regime na inbreng aandelen in burgerlijke maatschap
30/01/2019

Het VVPRbis-regime laat toe om dividenden uit de vennootschap uit te keren tegen een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 20% of 15%. Eén van de voorwaarden is het ononderbroken aanhouden van de volle eigendom van de aandelen. De inbreng van de aandelen in een burgerlijk maatschap verhindert de toepassing van het gunstregime niet. (Ruling nr. 2018.0467 d.d. 26 september 2018)

>Read more

Gratis wonen in een huis van de vennootschap: terug naar het pre-Di Rupo tijdperk!
23/01/2019

De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend actueel. Na de rechtspraak die de oude waarderingsregels ongrondwettelijk verklaarde, verscheen recent het Koninklijk Besluit dat de forfaitaire waarderingsregels wijzigt. Hoe wordt het voordeel van alle aard voortaan berekend en wat kan u nog doen tegen de aanslagen die werden gevestigd op basis van de ongrondwettelijke waarderingsregels? Wij vatten het in dit artikel voor u samen.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network