CazimirAdresse:
Greenhouse BXL - Berkenlaan 8A bus 4
1831 DIEGEM
Belgium
URL: http://www.cazimir.be

Cazimir est un cabinet d’avocats qui se distingue par sa focalisation unique sur la personne physique et son patrimoine. Avec la famille et les amis, le patrimoine d’une personne constitue la base de sa vie. La famille et les amis méritent d’être protégés au mieux, et ce, tant de votre vivant qu’après votre décès. Toutefois, ils peuvent également être une source de soucis et troubler votre sérénité. Notre riche expérience dans le domaine de la fiscalité et du droit civil nous permet toutefois de vous offrir cette protection et sérénité.

Cazimir se distingue par la composition complémentaire de son équipe qui peut fournir des conseils éclairés tant aux particuliers nantis qu’aux entrepreneurs et à leurs entreprises. Chaque élément de votre patrimoine exige en effet une approche différente : un portefeuille d’investissements, un bien immobilier en Belgique, une résidence secondaire à l’étranger, une entreprise, un groupe de sociétés, …

En choisissant « Cazimir », nous avons opté en outre pour un prénom. L’approche personnelle et le style contemporain représentent une part essentielle de notre label de qualité. En effet, nos clients sont toujours des personnes qui souhaitent raconter leur histoire. Nous sommes là avant tout pour vous écouter, en toute confiance et discrétion. Une écoute attentive représente la moitié d’une solution. Nous apportons l’autre moitié grâce à nos connaissances, à notre expérience et à notre créativité.

Nombre de membres du personnel :

2


Nombre de juristes ou avocats :

12


Fonction :

Lawyer
Support


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation


Region :

Brussels
Antwerpen
West-VlaanderenRecruteur :

Mr. Olivier De Keukelaere
Tel: +32 (0) 2 255 87 00
olivier.dekeukelaere@cazimir.be

Manager :

Pas de contact

Presse :

Mr. Olivier De Keukelaere
Tel: +32 (0) 2 255 87 00
olivier.dekeukelaere@cazimir.be

Pas de fonction vacante

Ann Maelfait & Erik Sansen naar Cazimir
20/08/2010

Cazimir werd in oktober 2009 opgericht door Wim Vermeulen, Nathalie Labeeuw, Olivier De Keukelaere, Tillo Dumont en Tim Melis.

Read more

Ex Tiberghien richten Cazimir op
28/10/2009

Een vijftal advocaten van Tiberghien richten een eigen fiscaal kantoor op waar ook advocaat Jos Ruysselveldt zich bij aansluit, zo vernam de redactie.

Read more

Ceci n’est pas une société? Cassatie fluit de fiscus terug bij toepassing attractiebeginsel op royalty’s met miskenning rechtspersoonlijkheid managementvennootschap.
18/02/2020

In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht in licentie geven aan een vennootschap die dit exploiteert tegen betaling van royalty’s. Indien de natuurlijke persoon in dit kader eveneens nog in bepaalde mate actief blijft, tracht de fiscus soms de royalty’s te belasten als beroepsinkomsten in plaats van roerende inkomsten. In het algemeen kan de fiscus immers steeds de royalty’s als beroepsinkomsten aanmerken wanneer het intellectueel eigendomsrecht wordt gebruikt in kader van de uitoefening van een beroepswerkzaamheid door de natuurlijke persoon (artikel 37, eerste lid WIB).

>Read more

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast
10/02/2020

De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale begunstiging van de langstlevende onder hen, waarbij het vermogen pas bij het overlijden van de langstlevende overgaat naar de kinderen (= de zogenaamde horizontale planning).

>Read more

Geen ontkomen meer aan het WVV!
27/01/2020

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Het oude Wetboek van Vennootschappen daarentegen is niet meer van toepassing, al zal de geest van dit Wetboek nog lang blijven ronddwalen via de statuten van vennootschappen.

>Read more

​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020
02/01/2020

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden. Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt van 29% naar 25%.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network