LexGo

Bienstman DecloedtAdresse:
Nieuwebosstraat 5
9000 Gent

URL: http://www.bienstman-decloedt.be

Bienstman-Decloedt kiest resoluut om u met raad en daad bij te staan bij elk juridisch aspect dat u of uw onderneming aangaat. De ruime specialisaties van het kantoor bestrijken het hele ondernemingsrecht en waar nodig kunnen we een beroep doen op andere specialisten binnen ons netwerk.

Nombre de membres du personnel :

2


Nombre de juristes ou avocats :

14


Fonction :

Lawyer
Paralegal
Support


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation
Public
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Region :

Oost-VlaanderenRecruteur :

Pas de contact

Manager :

Mr. Stijn Decloedt
Tel: +32 (0) 9 324 35 29
Fax: 093243569
administratie@bienstman-decloedt.be

Mr. Thomas Bienstman
tbienstman@bienstman-decloedt.be

Presse :

Pas de contact

Bienstman Decloedt

Advocaat vastgoed- en algemeen handelsrecht
Bienstman Decloedt - 10/12/2018

Advocaat-medewerker met 3 tot 6 jaar ervaring in ondernemingsrecht en met een bijzondere interesse voor vastgoed- en algemeen handelsrecht

Read more
Pas de news

De advocaat als eerste rechter en de gerechtsdeurwaarder als spilfiguur voor de invordering van onbetwiste geldschulden
21/10/2016

 Met de eerste PotPourri wet van 19 oktober 2015 werd in de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek een nieuwe procedure ingevoerd voor de invordering van onbetwiste geldschulden. Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016 werd de inwerkingtreding vastgelegd op 2 juli 2016. Deze nieuwe procedure speelt zich volledig buiten de rechtbank af en is gericht op een snellere en efficiëntere invordering van schuldvorderingen en op de ontlasting van de rechtbanken.

>Read more

Handelsagentuur - uitbreiding bijkomende vergoeding handelsagent
28/02/2015

Een recent arrest van het Hof van Beroep te Brussel verduidelijkt de mogelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent bovenop de hem toegekende uitwinningsvergoeding.

>Read more

Een uitdrukkelijk ontbindend beding in een huurovereenkomst is nietig
25/02/2015

In principe kan in een overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding worden opgenomen. In dat beding bepalen de partijen aan de overeenkomst in welke gevallen de overeenkomst beëindigd wordt zonder dat een rechter hiertoe moet beslissen.

>Read more

Decreet complexe projecten
11/02/2015

Op 12 december 2014 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit inzake het Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (‘Decreet') aangenomen. Het gaat om een procedurebesluit.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network