BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & ClesseAdresse:
Drie Koningenstraat 3
9051 Gent
Belgium
URL: http://www.bellaw.be/van-eeckhoutte/nl/home

L'association Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte est un cabinet spécialisé en droit social. Elle compte également des spécialistes reconnus en droit fiscal, en droit des affaires ainsi qu'en droit de l'enseignement et en droit administratif.

Composée d'une cinquantaine d'avocats qui exercent leur activité à Bruxelles, Liège et Gand, cette association constitue un des premiers cabinets belges spécialisés dans le conseil et le contentieux en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit commercial et droit des affaires au sens large.

Issue du rapprochement entre le cabinet Taquet & Van Eeckhoutte et le cabinet Clesse - Deprez - Neuprez, la nouvelle entité constitue un des acteurs juridiques majeurs dans le droit des entreprises.

Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation
Social | Work
Social


Region :

Brussels
Oost-Vlaanderen


Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante

BELLAW verwelkomt een nieuwe vennoot
01/02/2022

Alexander De Becker, gerenommeerd specialist in het bestuurs- en sociaal recht, stapt per 1 februari 2022 over van team employment van Bloom naar Bellaw, meer bepaald naar het kantoor te Gent. 

Read more

Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw) verwelkomen nieuwe vennoot
15/10/2018

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden tot de in Gent, Brussel en Luik gevestigde advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw). Zij was voordien counsel bij Laga.

Read more

Lancering SoConsult verlaagt de drempel voor sociaal-juridisch advies
05/01/2018

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse (Bellaw), één van de bekendste advocatenkantoren uit de niche van het sociaal recht lanceert met SoConsult een online dienst die het veel makkelijker moet maken om snel en accuraat advies te krijgen in de domeinen van arbeidsrecht, sociale zekerheid en 'compensation & benefits'.

Read more

“Nieuwe” coronamaatregelen omwille van de omikronvariant
28/01/2022

Dit artikel is gewijd aan de bespreking van een reeks nieuwe corona-steunmaatregelen.

>Read more

Overzicht sociaalrechtelijke eindejaarswetgeving
07/01/2022

Misschien was u er tijdens de voorbije eindejaarsperiode even tussenuit? Geen nood. Met de onderstaande tabel, bent u in een mum van tijd weer geïnformeerd over de sociaalrechtelijke wetgeving die in de afgelopen weken werd gepubliceerd.

>Read more

Over het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden
05/11/2021

Wie een beroep doet op een (onder)aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en deze inhoudings- en stortingsplicht niet naleeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant (begrensd tot de totale prijs van de toevertrouwde werken). Dat houdt in dat de RSZ hem zoals de medecontractant samen met deze laatste en zelfs zonder deze laatste kan aanspreken tot betaling van diens sociale schulden.

>Read more

Als ik nog geen vijf minuten tijd heb...
08/10/2021

Is een rustpauze arbeidstijd? Natuurlijk niet, zullen de meesten als antwoord geven. Het juiste antwoord is (zoals zo vaak het geval is): het hangt ervan af.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network