BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & ClesseAdresse:
Drie Koningenstraat 3
9051 Gent
Belgium
URL: http://www.bellaw.be/van-eeckhoutte/nl/home

L'association Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte est un cabinet spécialisé en droit social. Elle compte également des spécialistes reconnus en droit fiscal, en droit des affaires ainsi qu'en droit de l'enseignement et en droit administratif.

Composée d'une cinquantaine d'avocats qui exercent leur activité à Bruxelles, Liège et Gand, cette association constitue un des premiers cabinets belges spécialisés dans le conseil et le contentieux en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit commercial et droit des affaires au sens large.

Issue du rapprochement entre le cabinet Taquet & Van Eeckhoutte et le cabinet Clesse - Deprez - Neuprez, la nouvelle entité constitue un des acteurs juridiques majeurs dans le droit des entreprises.

Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation
Social | Work
Social


Region :

Brussels
Oost-Vlaanderen


Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante

Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw) verwelkomen nieuwe vennoot
15/10/2018

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden tot de in Gent, Brussel en Luik gevestigde advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw). Zij was voordien counsel bij Laga.

Read more

Lancering SoConsult verlaagt de drempel voor sociaal-juridisch advies
05/01/2018

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse (Bellaw), één van de bekendste advocatenkantoren uit de niche van het sociaal recht lanceert met SoConsult een online dienst die het veel makkelijker moet maken om snel en accuraat advies te krijgen in de domeinen van arbeidsrecht, sociale zekerheid en 'compensation & benefits'.

Read more

Werken in meer dan één EU-lidstaat
28/05/2021

Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als een werknemer niet naar een onderneming in een ander land wordt uitgestuurd, maar in dat ander land blijft werken in opdracht en onder het gezag van zijn ene werkgever - en dat is de situatie waarover het in dit stukje gaat - is van detachering geen sprake. Het antwoord op de vraag welke socialezekerheidsregeling dan van toepassing is, wordt dan gegeven door andere regels dan die welke gelden voor detachering. 

>Read more

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur
13/05/2021

Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming

>Read more

Kunt gij niet een uur met mij waken? Wachttijd is arbeidstijd of rusttijd
30/04/2021

De uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten bestaat soms voor een groot deel uit wachten, bv. voor advocaten die hun beurt moeten afwachten om een zaak te pleiten. Maar terwijl advocaten zelf kunnen uitmaken of zij die tijd als arbeidstijd beschouwen (en aanrekenen) hebben werknemers en hun werkgevers dat niet in de hand: arbeidstijd is in die arbeidsverhoudingen een juridisch begrip. Bovendien gaat het in het kader van de Europese Arbeidstijdrichtlijn om een begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd in de lidstaten.

>Read more

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen
16/04/2021

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen voor bepaalde sectoren.

>Read more


Direct links

LexGO Network