AntaxiusAdresse:
Amerikalei 122 bus 3
2000 Antwerpen

URL: http://www.antaxius.be

Antaxius Advocaten

Het kantoor is opgericht in 1995 door Frank Vandewalle, Erik Gevers en Marian Vanden Broeck.

In 2002 kreeg het kantoor de naam ‘Antaxius’.

Op dit ogenblik (2013) telt Antaxius 16 advocaten en 1 aan het kantoor verbonden of counsel advocaat.

Vakgebieden zijn fiscaal recht, vennootschapsrecht, M&A en fiscaal, financieel en economisch strafrecht.

Het kantoor levert advies, doet arbitrage en behandelt litiges, zowel in de administratieve als de gerechtelijke fase, voor de nationale rechtscolleges en voor het Hof van Justititie van de Europese Unie.

Antaxius werkt voor ondernemingen, bedrijfsleiders, zelfstandigen en particulieren.

Antaxius is een volledig onafhankelijk kantoor, niet verbonden aan enig formeel netwerk.

Nombre de juristes ou avocats :

19


Fonction :

Lawyer
Paralegal
Support


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation


Matières pratiquées :

Fiscaal recht Antaxius levert advies en bijstand in volgende domeinen van het fiscaal recht: Directe belastingen personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasten en voorheffingen. BTW Fiscale procedure betwistingen inzake de vestiging en invordering van belastingen. onderhandelingen met fiscale besturen: akkoorden, alternatieve geschillenbeslechting. Rulings aanvraag rulings bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Fiscale regularisaties het regulariseren van niet-aangegeven inkomsten bij het Contactpunt Regularisaties. Successie- en Registratierechten Douane en accijnzen tariefindeling, oorsprong, douanewaarde, douaneprocedures, douaneschulden (invoerrechten, landbouwheffingen, antidumping-rechten en compenserende rechten), in- en uitvoerbeperkingen, controlemaatregelen (vergunningen en contingenten) en restituties accijnzen, milieutaks, milieuheffing en verpakkingsheffing strafrecht inzake douane en accijnzen Lokale en regionale belastingen belastingen en retributies opgelegd door lokale overheden: steden, gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten.


Region :

AntwerpenRecruteur :

Pas de contact

Manager :

Mr. Frank Vandewalle (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 3 248 55 99
Fax: 32 (0) 3 248 49 73
[email protected]

Presse :

Pas de contact

Pas de fonction vacante
Pas de news
Aucun article

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network