Van Eeckhoutte, Taquet & ClesseAdresse:
Drie Koningenstraat 3
9051 Gent
Belgium
URL: http://www.bellaw.be/van-eeckhoutte/nl/home

L'association Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte est un cabinet spécialisé en droit social. Elle compte également des spécialistes reconnus en droit fiscal, en droit des affaires ainsi qu'en droit de l'enseignement et en droit administratif.

Composée d'une cinquantaine d'avocats qui exercent leur activité à Bruxelles, Liège et Gand, cette association constitue un des premiers cabinets belges spécialisés dans le conseil et le contentieux en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit commercial et droit des affaires au sens large.

Issue du rapprochement entre le cabinet Taquet & Van Eeckhoutte et le cabinet Clesse - Deprez - Neuprez, la nouvelle entité constitue un des acteurs juridiques majeurs dans le droit des entreprises.

Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation
Social | Work
Social


Region :

Brussels
Oost-Vlaanderen


Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante

Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw) verwelkomen nieuwe vennoot
15/10/2018

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden tot de in Gent, Brussel en Luik gevestigde advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw). Zij was voordien counsel bij Laga.

Read more

Lancering SoConsult verlaagt de drempel voor sociaal-juridisch advies
05/01/2018

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse (Bellaw), één van de bekendste advocatenkantoren uit de niche van het sociaal recht lanceert met SoConsult een online dienst die het veel makkelijker moet maken om snel en accuraat advies te krijgen in de domeinen van arbeidsrecht, sociale zekerheid en 'compensation & benefits'.

Read more

Nog meer COVID-19-steunmaatregelen
04/12/2020

De noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tijdens de tweede coronagolf tegen te gaan, hebben nadelige gevolgen op sociaaleconomisch vlak. Om die nadelige gevolgen te beperken, voorziet de regering in een reeks tijdelijke ondersteuningsmaatregelen. 

>Read more

Ontslagvergoedingen bij loopbaanvermindering wegens zorg voor kind: toch soms op voltijds loon berekenen
05/09/2020

Net vóór de gerechtelijke vakantie gooide het Hof van Cassatie met een arrest van 22 juni nog een bommetje in een problematiek die al eerder herhaaldelijk aan bod kwam in SoCompact: vormt het loon voor volledige prestaties dan wel het verminderd loon de basis voor de berekening van de ontslagvergoedingen wanneer een werknemer op het ogenblik van het ontslag wegens verminderde prestaties geen voltijds loon meer ontvangt? De vraag rijst met betrekking tot de opzeggingsvergoeding, maar ook voor de vergoeding die verschuldigd is bij miskenning van een ontslagverbod. 

>Read more

Meer afwezigheidsperiodes gelijkgesteld voor de verlenging van de nabevallingsrust
23/06/2020

Deze week werd een wet gepubliceerd die bijkomend een aantal afwezigheidsperiodes gelijkstelt met arbeidsperiodes. De gelijkstellingen gelden ook voor wat betreft het recht op de moederschapsuitkering ten laste van het ziekfonds. De nieuwe wet heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020.

>Read more

Schadevergoeding wegens discriminatie - Hof van Cassatie verduidelijkt
05/06/2020

Werknemers die het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van een van de criteria waaromtrent de drie antidiscriminatiewetten bescherming bieden, kunnen onder meer schadevergoeding vorderen. Omdat de omvang van de schade die discriminatie veroorzaakt, moeilijk te bewijzen valt, voorzien die wetten in de mogelijkheid een forfaitaire schadevergoeding te vorderen.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network