PubliusAdresse:
Beneluxpark 27B
8500 Kortrijk
Belgium
URL: http://www.publius.be

Publius is een advocatenkantoor met vestigingen in Kortrijk, Brussel en Antwerpen, dat goed op weg is om dé referentie in publiek recht en de publieke sector te worden. Publius kiest voor een eigentijdse invulling van de advocatuur: de advocaat die als juridische raadgever samen met de cliënt zoekt naar oplossingen en uitdagingen.

Nombre de membres du personnel :

4


Nombre de juristes ou avocats :

19


Fonction :

Lawyer


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Public


Matières pratiquées :

Stedenbouwrecht - Milieurecht - Overheidsopdrachtenrecht - Bodemrecht -Handelsvestigingen -Energie –en klimaatrecht - Ambtenarenrecht - Lokale belastingen - Onderwijsrecht - Vastgoedrecht


Region :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
LimburgRecruteur :

Pas de contact

Manager :

Mr. Dirk Van Heuven (Partner)
Tel: +32 (0)56 74 56 00
Fax: +32 (0)3 270 33 51
[email protected]

Presse :

Pas de contact

Pas de fonction vacante
Pas de news

Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid
15/04/2022

Het hof van beroep te Brussel heeft zich in een arrest van 30 maart 2022 uitgesproken over de vraag over het middel dat een gemeentebelasting op masten, pylonen e.d.m. met een hoogte van meer dan 15 meter willekeurig en daardoor discriminerend zou zijn.

>Read more

Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!
28/07/2021

De verwerende partij betoogde voor de Raad van State dat het beroep tot nietigverklaring niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang aangezien “het enkele doel” ervan is om een titel tot schadevergoeding te verkrijgen.

>Read more

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid
27/01/2021

In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit over de aansprakelijkheid bij talmen van een overheid.

>Read more

Mogelijkheid tot cassatieberoep moet steeds worden vermeld
29/07/2020

In een belangwekkend arrest van 16 juli 2020 heeft het Grondwettelijk Hof een opvallende prejudiciële vraag van de Raad van State bevestigend beantwoord.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network