MarlexAdresse:
Dirk Martensstraat 23
8200 Brugge
Belgium
URL: http://www.marlex.be

Kandidaten dienen geïnteressseerd te zijn in het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord. Marlex zoekt specialisten in deelmateries van het ondernemingsrecht om in teamverband complexe dossiers te behandelen.

Nombre de membres du personnel :

4


Nombre de juristes ou avocats :

12


Fonction :

Lawyer
Support


Matières principales pratiquées par les juristes :[ infos ]


Tax
Litigation
Public
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Region :

Oost-Vlaanderen
West-VlaanderenRecruteur :

Mr. Marc D'hoore (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 50 83 20 38
Fax: +32 (0) 50 83 20 36
[email protected]

Manager :

Pas de contact

Presse :

Pas de contact

Pas de fonction vacante

Liesbet Demasure zorgt voor versterking bij Marlex
21/12/2021

Lesbet Demasure vervoegde Marlex begin december. Zij zal zich toeleggen op Data Protection/GDPR, IT en M&A.

Read more

Marlex versterkt tak Vennootschap & Onderneming
29/01/2018

Advocatenkantoor Marlex kent een aanzienlijke versterking van de tak Vennootschap & Onderneming met de komst van Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe, die recent het kantoor hebben vervoegd. 

Read more

Frederick Bruloot vervoegt Marlex
21/11/2017

Frederick Bruloot heeft Marlex vervoegt. Hij is advocaat sinds 2005 en heeft een bijzondere specialisatie in het vastgoed- en aansprakelijkheidsrecht. Hij zal zich ook toeleggen op subsidies & overheidsmiddelen.

Read more

Dave Pardo vervoegt Marlex
01/06/2016

Dave Pardo heeft met ingang van 1 juni 2016 het kantoor Marlex in Brugge vervoegt. Marlex versterkt hiermee de tak Vennootschap & Onderneming.

Read more

Verwerking persoonsgegevens: de uitzondering voor “zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten” in de zin van GDPR
15/04/2022

GDPR voorziet een uitzondering op haar toepassingsgebied voor zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. Een diepere analyse van het artikel wijst evenwel uit dat deze bepaling niet altijd even glashelder is. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke punten uiteen.

>Read more

Algemene voorwaarden: nu ook B2B strenger gereguleerd én meer controles.
08/02/2022

De algemene voorwaarden zijn al lang geen vrijgeleide meer om uw onderneming tot ‘in het oneindige’ te gaan indekken. Er dient met bijzondere regelgeving rekening te worden gehouden nl. B2C-reglementering, de wet betalingsachterstand en, sinds 1 december 2020, ook strengere B2B-reglementering. Naast het feit dat de impact van bijzondere regelgeving op algemene voorwaarden groter is geworden, merkt Marlex ook op dat de FOD Economie strenger toeziet op de wettelijkheid van algemene voorwaarden via een toename aan inspecties.

>Read more

The sky is (not) the limit. Is mijn cursus auteursrechtelijk beschermd?
21/01/2022

In een vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent oordeelde de rechtbank dat haar cursusmateriaal niet beantwoordde aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming.

>Read more

Nieuwe telecomwet wil burgers beschermen tegen cybercriminelen. 2022 wordt hét jaar van cyber security. Of toch niet?
14/01/2022

Eén van de krachtlijnen van de nieuwe telecomwet is om verdachte sms’en reeds op voorhand te screenen op fraude (alvorens ze worden ontvangen). De vraag is hoe dit in de praktijk zal gebeuren. Zal een telecomoperator inzage krijgen in tekstberichten die binnen de privésfeer behoren ? Of zal er worden gewerkt met algoritmes en objectieve parameters ? En op basis waarvan wordt de kennisname van een tekstbericht ontnomen aan een betrokken persoon ?

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network