The sky is (not) the limit. Is mijn cursus auteursrechtelijk beschermd?
21/01/2022

 

In een vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent oordeelde de rechtbank dat haar cursusmateriaal niet beantwoordde aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming.

Teneinde aanspraak te kunnen maken op auteursrechtelijke bescherming, dient effectief te worden aangetoond dat er aan drie voorwaarden voldaan is, i.e.:

  • Een concrete vorm: een louter idee zonder vormgeving (vb. in een geschrift) is out-of-scope;
  • De bijzondere oorsprong: de rechten dienen oorspronkelijk te zijn bekomen door de auteur, dan wel op een bepaald tijdstip te zijn overgenomen;
  • en het originaliteitsvereiste: eigen intellectuele schepping, als uitdrukking van de persoonlijkheid van de auteur, i.e. het tot uiting brengen van creatieve werkzaamheden.

In tegenstelling tot de drie bovenvermelde criteria, werden in casu door de helikopterinstructeur de onderstaande elementen aangehaald als “onderscheidende elementen” om zijn auteursrechtelijk bescherming op zijn cursus te claimen:

  • De lay-out;
  • De indeling van de leerinhoud;
  • De lesinhoud;
  • De specifieke inlassing van de oefenvragen;
  • De persoonlijke vorm;
  • De eigen uitdrukking aan de lesinhoud die de leerlingen dienen te kennen.

De rechtbank oordeelde vooreerst dat de door de auteur aangehaalde “onderscheidende elementen” geen juridische grondslag was om auteursrechten vast te stellen. Na het toepassen van de bovenvermelde onderscheidende elementen op de drie bovenvermelde officiële criteria (i.e. concrete vorm, bijzondere oorsprong en originaliteitsvereiste), oordeelde de rechtbank dat de betrokken auteur er niet in slaagde om aan te tonen dat deze criteria waren vervuld, omdat “Cursusmateriaal biedt van nature uit weinig ruimte voor eigen persoonlijke en creatieve inbreng”. 

Daarenboven was het ook zo dat de cursus geïnspireerd was op een reeds bestaande cursus. Het oorspronkelijkheidsvereiste was bijgevolg niet voldaan: de “oorsprong” lag immers niet bij de auteur, eiser in de zaak, maar bij een andere auteur. Een eventuele update van de cursus aan de hand van gewijzigde wetgeving deed daar niets aan af.


Auteurs: Marc D'Hoore en Liesbet Demasure

Voir aussi : Marlex


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit de la propriété intellectuelle

Derniers articles Droit de la propriété intellectuelle

Hague System | International design protection is now available in China
10/05/2022

Since 5 May 2022, companies and designers are able to obtain international design protection also in China. In parallel, C...

Hague System | International design protection is now available in China Read more

Towards Easier Access to Preliminary Injunctions for Patent Holders in the EU
04/05/2022

On April 28, 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) handed down a judgment that is expected to significan...

Towards Easier Access to Preliminary Injunctions for Patent Holders in the EU Read more

What are the copyright and trademark implications of NFTs?
07/03/2022

NFTs and IP rights have certainly been a hot topic since the beginning of the year.

Read more

Unregistered designs: open road for the protection of car parts?
28/02/2022

In “Ferrari / Mansory Design” (C-123-20), the CJEU clarified that unregistered design rights could arise in in...

Unregistered designs: open road for the protection of car parts? Read more

LexGO Network