Today the Belgian Constitutional Court annulled part of the Belgian Class Action Law
18/03/2016

The Belgian Constitutional Court decided today that art XVII 39 al 2, 1 and art XVII39, al 2, 2 of the Belgian class action Law violate art 16, par 2, b of the European Services Directive. The European Services Directive does not allow imposing an obligation on the provider to obtain prior authorisation from an authority, including compulsory entry in a national register or registration with a professional body or association in the territory.

Original text (in Dutch): http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-041n.pdf

Relevant extract in Dutch: "Het in het bestreden artikel XVII.39, tweede lid, 1°, vervatte vereiste dat een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen rechtspersoonlijkheid bezit en « in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister, volgens criteria vast te stellen bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, erkend is » doet afbreuk aan het bepaalde in artikel 16, lid 2, onder b), van de Dienstenrichtlijn dat bepaalt dat de lidstaten geen beperkingen aan het vrij verrichten van diensten stellen door ten aanzien van een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter « een verplichting voor de dienstverrichter bij hun bevoegde instanties een vergunning te verkrijgen of zich in te schrijven in een register of bij een beroepsorde of -vereniging op hun grondgebied » te eisen. Hetzelfde geldt voor wat betreft het in het bestreden artikel XVII.39, tweede lid, 2°, vervatte vereiste dat het gaat om « een vereniging met rechtspersoonlijkheid die door de minister erkend is, waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve schade die door de groep is geleden en die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft ». "

References: Arrestnummer: 41/2016 Arrestdatum: 17/03/2016 Rolnummer(s): 6076 

Voir aussi : Billiet & Co ( Mr. Philippe Billiet )

Mr. Philippe Billiet Mr. Philippe Billiet
Partner

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Procédure civile

Derniers articles Procédure civile

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnen...

Read more

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure
19/10/2018

On 7 June 2018, the Chamber of Representatives adopted the Law to promote alternative dispute resolution mechanisms (the &...

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure Read more

Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten
02/10/2018

Advocaten kunnen (vreemd genoeg nog maar) sinds enige tijd elektronisch comuniceren met de rechtbanken voor neerlegging va...

Read more

Cresco blog – The Brussels International Business Court (BIBC): a new forum for international c...
18/01/2018

The recovery of international commercial debts, nor the resolution of international (commercial) disputes has ever been ea...

Cresco blog – The Brussels International Business Court (BIBC): a new forum for international commercial dispute resolution Read more

Derniers articles de Mr. Philippe Billiet

LexGO Network