Today the Belgian Constitutional Court annulled part of the Belgian Class Action Law
18/03/2016

The Belgian Constitutional Court decided today that art XVII 39 al 2, 1 and art XVII39, al 2, 2 of the Belgian class action Law violate art 16, par 2, b of the European Services Directive. The European Services Directive does not allow imposing an obligation on the provider to obtain prior authorisation from an authority, including compulsory entry in a national register or registration with a professional body or association in the territory.

Original text (in Dutch): http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-041n.pdf

Relevant extract in Dutch: "Het in het bestreden artikel XVII.39, tweede lid, 1°, vervatte vereiste dat een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen rechtspersoonlijkheid bezit en « in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister, volgens criteria vast te stellen bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, erkend is » doet afbreuk aan het bepaalde in artikel 16, lid 2, onder b), van de Dienstenrichtlijn dat bepaalt dat de lidstaten geen beperkingen aan het vrij verrichten van diensten stellen door ten aanzien van een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter « een verplichting voor de dienstverrichter bij hun bevoegde instanties een vergunning te verkrijgen of zich in te schrijven in een register of bij een beroepsorde of -vereniging op hun grondgebied » te eisen. Hetzelfde geldt voor wat betreft het in het bestreden artikel XVII.39, tweede lid, 2°, vervatte vereiste dat het gaat om « een vereniging met rechtspersoonlijkheid die door de minister erkend is, waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve schade die door de groep is geleden en die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft ». "

References: Arrestnummer: 41/2016 Arrestdatum: 17/03/2016 Rolnummer(s): 6076 

Voir aussi : Billiet & Co ( Mr. Philippe Billiet )

Mr. Philippe Billiet Mr. Philippe Billiet
Partner

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Procédure civile

Derniers articles Procédure civile

Clause d’élection de for et choix de la loi applicable : bien plus que des clauses-types
01/07/2021

Vous concluez, en tant que distributeur belge, un nouveau partenariat avec un fournisseur italien de vélos de cours...

Clause d’élection de for et choix de la loi applicable : bien plus que des clauses-types Read more

Pièges de la procédure : la Cour de cassation étend la théorie de la concentration des moyens
17/05/2021

L’avocat qui oublie d’invoquer certains arguments dans ses conclusions peut-il se rattraper dans la suite de l...

Pièges de la procédure : la Cour de cassation étend la théorie de la concentration des moyens Read more

La CJUE reconnaît aux personnes physiques le droit au silence
15/03/2021

Dans une décision récente, la CJUE a reconnu le droit au silence aux personnes physiques poursuivies pour de...

Read more

Can the late discovery of fraud lead to the vacating of an arbitration award?
10/02/2021

According to the Constitutional Court judgment of 28 January 2021, fraud discovered more than three months after the notif...

 Can the late discovery of fraud lead to the vacating of an arbitration award? Read more

Derniers articles de Mr. Philippe Billiet

LexGO Network