Vanaf 1 januari 2019 btw op onroerende verhuur mogelijk
06/02/2019

Om de vastgoedsector tegemoet te komen, heeft de wetgever nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te verhuren met btw. Het algemene principe dat verhuur van vastgoed vrijgesteld is van btw, blijft behouden. Dit betekent dat de verhuurder in principe geen btw in aftrek kan brengen op investeringen en kosten die hij maakt in en aan het onroerend goed.

Op dit algemene principe bestonden al een beperkt aantal uitzonderingen zoals o.a. de onroerende leasing, de verhuur van parkeergarages en opslagruimten.

Vanaf 1 januari 2019 komen hier nog twee uitzonderingen bij: de optionele verhuur van vastgoed met btw tussen btw-plichtigen en de kortetermijnverhuur van vastgoed.

1.  Optionele verhuur van vastgoed met btw
De nieuwe optionele btw-heffing op de verhuur van vastgoed is enkel mogelijk in een B2B-context. De huurder moet de hoedanigheid van btw-plichtige hebben en hij moet het gebouw uitsluitend voor zijn economische activiteit gebruiken (kantoorgebouw, winkel, fabrieksgebouw, …). De huur wordt dan gefactureerd met btw (die aftrekbaar is voor de huurder van het onroerend goed die het gebruikt voor zijn btw-activiteit). Voor de btw-plichtige verhuurder ontstaat het recht op btw-aftrek op de investeringen en de kosten in en aan dat onroerend goed.

De nieuwe regeling kan toegepast worden vanaf 1 januari 2019, maar enkel op gebouwen die werden opgericht vanaf 1 oktober 2018 of die vanaf die datum zo grondig verbouwd werden dat ze als ‘vernieuwbouw’ worden beschouwd. Belangrijk hierbij te vermelden is dat er vóór 1 oktober 2018 wel al btw opeisbaar mag geworden zijn ten aanzien van intellectuele handelingen (zoals diensten van architecten, studiebureaus), alsook met betrekking tot de afbraak- en grondwerken (zoals saneringswerken).

De nieuwe regeling is optioneel. Dit wil zeggen dat zowel de verhuurder als de huurder uitdrukkelijk moeten opteren voor de btw-heffing. Praktisch gezien zal dit gebeuren via een pro fisco-verklaring opgenomen in de huurovereenkomst. Eenmaal gekozen, geldt de optie voor de gehele duur van de huurovereenkomst. Er is geen formele notificatieverplichting aan het bevoegd controlekantoor vereist.

2.  Verplichte kortetermijnverhuur met btw
Betreft het een verhuur voor een periode van minder dan zes maanden, dan zal die verhuur voortaan verplicht (dus géén optie!) worden onderworpen aan de btw. Dit geldt zowel tussen btw-plichtigen, als in relatie tot natuurlijke personen. Het is hierbij irrelevant of het een nieuw of bestaand gebouw betreft.

 

Lobke Pottie

Voir aussi : Marlex


Click here to see the ad(s)
Tous les articles TVA

Derniers articles TVA

Le fisc publie ses premiers commentaires au sujet de la location assujettie à la TVA
15/05/2019

Depuis le 1er janvier 2019, le bailleur et le preneur peuvent choisir de soumettre (ou non) leur contrat de bail à ...

Le fisc publie ses premiers commentaires au sujet de la location assujettie à la TVA Read more

Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken
25/04/2019

De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ...

Read more

What about VAT after Brexit?
18/03/2019

Although the UK parliament ruled against the possibility of a ‘no deal’ Brexit, the outcome of the current UK ...

What about VAT after Brexit? Read more

De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?
12/02/2019

Middels de Wet van 14 oktober 2018 werd een verplichte btw-heffing ingevoerd voor kortlopende onroerende verhuur (van bijv...

De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur? Read more

LexGO Network