Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht
08/11/2019

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 9 maart 2017 een arrest geveld in het kader van een echtscheiding over het lot van het aanvullend pensioen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd via een groepsverzekering. Het Hof van Beroep geeft met haar arrest navolging aan het standpunt van het Grondwettelijk Hof[1] omtrent dit vraagstuk.

Wanneer een groepsverzekering tijdens het huwelijk met gemeenschap van goederen wordt opgebouwd, is de vermogenswaarde van die groepsverzekering gemeenschappelijk. Het Hof van Beroep is hierdoor van oordeel dat de vermogenswaarde van de groepsverzekering moet worden verdeeld bij de vereffening-verdeling na echtscheiding. Hierbij mag enkel rekening worden gehouden met de actuele nettowaarde van het kapitaal van de groepsverzekering op datum van de effectieve verdeling.

Dit arrest toont opnieuw het onbedoelde resultaat aan van de wisselwerking tussen het huwelijksvermogensrecht en aanvullend pensioenrecht. Door de vermogenswaarde van de groepsverzekering te verrekenen op het moment van de vereffening van het huwelijksvermogensrecht, verkrijgt de partner van de begunstigde van de groepsverzekering een voordeel dat beide partners, in de veronderstelling dat het huwelijk niet werd ontbonden, pas ten vroegste zouden hebben kunnen verkrijgen bij het bereiken van de pensioenleeftijd van de begunstigde van de groepsverzekering. Daarnaast houdt deze werkwijze geen rekening met het risico dat de begunstigde van de groepsverzekering overlijdt nog vóór hij de pensioenleeftijd bereikt en of de groepsverzekering in dat geval een overlijdensdekking voorziet.

[1] GwH 27 juli 2011, nr. 136/2011.

 

Cédric Bruyninckx 

Voir aussi : Younity


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Pensions complémentaires

Derniers articles Pensions complémentaires

Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?
25/10/2019

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de periode van 2020 tot 2025 een aanzienlijke tussenkomst van ca. 1,3 miljard euro i...

Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje? Read more

Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen
11/09/2019

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepublic...

Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen Read more

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
06/09/2019

De belastingadministratie heeft recent een circulaire[1] gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe regelgeving over h...

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers Read more

Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le r...
18/07/2019

Récemment, les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires (« LPC ») conce...

Read more

LexGO Network