It’s That Time of the Year Again…
10/11/2017

Ontwerp van programmawet, Kamer,  DOC 54 2746/1

Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik.

Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren:

 • Wijninckx-bijdrage: de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5 % naar 3 %,
   
 • flexi-jobs (zie www.sociaalcompendium.be): het toepassingsgebied wordt uitgebreid:
  • naar andere sectoren dan de horeca (namelijk naar de sectoren handel en kappersbedrijf/schoonheidszorgen),
  • wat de in aanmerking komende personen betreft: niet enkel personen die al een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5 bij een andere werkgever, maar ook gepensioneerden zullen in aanmerking komen,
    
 • winstpremie: een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor ondernemingen om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers,
   
 • e-commerce: een versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties en de instelling van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid,
   
 • activeringsbijdrage: de invoering van een door de werkgever verschuldigde activeringsbijdrage in het geval dat “oude” werknemers volledig vrijgesteld worden van prestaties,
   
 • responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid: de instelling van een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en die voor die deeltijdse werknemers de verplichtingen op het vlak van het aanbieden of bezorgen van bijkomende uren niet naleven,
   
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: de ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag met sluiting van onderneming kunnen niet langer van die regeling gebruik maken.


De inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen wordt bepaald op 1 januari 2018. De responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid zal van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Een bespreking van de nieuwigheden krijgt u zodra de programmawet is goedgekeurd.

Voir aussi : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit du travail

Derniers articles Droit du travail

Le port du voile au travail: suite mais pas fin
17/01/2018

Les premiers arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet de la difficile conciliation e...

Read more

Flexi-jobs: no longer just for the Horeca sector!
16/01/2018

The law of 16 November 2015 instituted a new form of employment. Employees who already have a principal occupation with on...

Flexi-jobs: no longer just for the Horeca sector! Read more

Quels assouplissements la Loi-programme offre-t-elle pour les activités liées à l’e-commerce de v...
16/01/2018

Vous trouverez dans cet e-zine un aperçu des principales nouveautés qui peuvent avoir un impact sur les acti...

Read more

Nouveau en 2018 – aperçu des mesures RH les plus importantes de la loi-programme
09/01/2018

Le début de l’année 2018 prévoit déjà de nombreuses nouveautés en droit so...

Read more

Derniers articles de Mrs. Ann Taghon

Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in
05/01/2018

De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. E&ea...

Read more

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk op komst
24/11/2017

Het ziet ernaar uit dat het einde van 2017 - en/of het begin van 2018 - goed gevuld zal zijn met nieuwe sociaalrechtelijke...

Read more

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk is er
09/06/2017

Vorige week werden in het Belgisch Staatsblad tien KB’s gepubliceerd die samen de nieuwe Codex over het we...

Read more

Reglementering tijdskrediet en thematisch verlof aangepast op 1 juni 2017
02/06/2017

Deze week werden drie KB’s gepubliceerd waardoor de reglementering van het tijdskrediet en van de thematische verlov...

Read more

LexGO Network