Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België
22/11/2018

Op 9 november 2018 publiceerde de fiscale administratie de nieuwe geïndexeerde maximumbedragen voor vergoedingen voor verblijfskosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België.

De bedragen kunnen als volgt samengevat worden:

 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten (huisvestingskosten)

Vanaf 01.10.2018

17,06 euro/dag

Max. 16 x 
17,06 euro/maand

128,01 euro/nacht


Deze bedragen kunnen belastingvrij toegekend worden mits naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de verplaatsing duurt minimaal 6 uur (tenzij bij toepassing van het maandelijks forfaitair bedrag); en 
  • de kost van een maaltijd is niet op een andere manier door de werkgever ten laste genomen; en 
  • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard. Het spreekt hierbij voor zich dat de werkgever of een derde de kost van de verplaatsing niet ook op een andere wijze ten laste neemt (bv. via onkosten).

Indien maaltijdcheques worden toegekend, dan aanvaarden de fiscus en de RSZ de combinatie ervan met de toekenning van de hogergenoemde maaltijdvergoeding mits aftrek van de werkgeverstussenkomst van de maaltijdcheque op deze forfaitaire vergoeding. 

Voir aussi : Loyens & Loeff CVBA


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Compensations et Benefits

Derniers articles Compensations et Benefits

Cash for car 2.0
30/04/2019

Désormais, si le travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’un véhicule de soc...

Cash for car 2.0 Read more

Norme salariale 2019-2020 : troisième étape (confirmation par arrêté royal)
29/04/2019

Le gouvernement a fixé la marge maximale pour l’évolution des coûts salariaux à 1,1% pour...

Norme salariale 2019-2020 : troisième étape (confirmation par arrêté royal) Read more

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd...
23/04/2019

Het Brusselse Arbeidshof sprak zich recent uit over de vraag of een premie die werknemers ontvangen, maar die door een and...

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn Read more

Royal decree implementing the mobility budget published
03/04/2019

On the 29th of March the law of 17 March 2019 concerning the introduction of a mobility budget was published together with...

Read more

LexGO Network