Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België
22/11/2018

Op 9 november 2018 publiceerde de fiscale administratie de nieuwe geïndexeerde maximumbedragen voor vergoedingen voor verblijfskosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België.

De bedragen kunnen als volgt samengevat worden:

 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten (huisvestingskosten)

Vanaf 01.10.2018

17,06 euro/dag

Max. 16 x 
17,06 euro/maand

128,01 euro/nacht


Deze bedragen kunnen belastingvrij toegekend worden mits naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de verplaatsing duurt minimaal 6 uur (tenzij bij toepassing van het maandelijks forfaitair bedrag); en 
  • de kost van een maaltijd is niet op een andere manier door de werkgever ten laste genomen; en 
  • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard. Het spreekt hierbij voor zich dat de werkgever of een derde de kost van de verplaatsing niet ook op een andere wijze ten laste neemt (bv. via onkosten).

Indien maaltijdcheques worden toegekend, dan aanvaarden de fiscus en de RSZ de combinatie ervan met de toekenning van de hogergenoemde maaltijdvergoeding mits aftrek van de werkgeverstussenkomst van de maaltijdcheque op deze forfaitaire vergoeding. 

Voir aussi : Loyens & Loeff CVBA


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Compensations et Benefits

Derniers articles Compensations et Benefits

Voiture de société : l’avantage de toute nature en 2021 sera-t-il finalement plus élevé ?
25/05/2020

Dans une nouvelle FAQ, le fisc se prononce sur le taux d’émission CO2 qui devra être pris en compte &ag...

Voiture de société : l’avantage de toute nature en 2021 sera-t-il finalement plus élevé ? Read more

Stock option schemes in times of COVID-19
11/05/2020

The corona crisis has an unprecedented impact on our society. Now that urgent operational issues have been taken care...

Stock option schemes in times of COVID-19 Read more

Compléments aux allocations de chômage temporaire - L'ONSS précise le mode de calcul
02/04/2020

Dans ses « Instructions » relatives à la crise du coronavirus, l’ONSS a indiq...

Compléments aux allocations de chômage temporaire - L'ONSS précise le mode de calcul Read more

Fin de vie pour le “Cash for car”
07/02/2020

Déjà décrié par le Conseil d’Etat lors de l’adoption de la loi en 2018, la loi ins...

Fin de vie pour le “Cash for car” Read more

LexGO Network