Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen
18/07/2018

Jaren terug heeft u de delen van uw burgerlijke maatschap geschonken aan uw kinderen. U bent zaakvoerder van de burgerlijke maatschap, zodat u de burgerlijke maatschap kan controleren. Het beheer van de burgerlijke maatschap vindt u tot dusver goed meevallen, maar u heeft gehoord dat burgerlijke maatschappen voortaan aan b komende verplichtingen zullen moeten voldoen?

Ingevolge de hervorming van het ondernemingsrecht worden maatschappen voortaan als “ondernemingen” beschouwd. Hierdoor worden bepaalde verplichtingen die reeds golden voor ondernemingen nu ook van toepassing op maatschappen.

In eerste instantie zal u de maatschap moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De verplichting tot inschrijving geldt vanaf 1 november 2018 voor alle maatschappen die vanaf deze datum hun activiteiten aanvangen. Bestaande maatschappen, zoals de uwe, krijgen zes maanden extra de tijd, tot 1 mei 2019.

Daarnaast zal u voor de maatschap ook een boekhouding moeten bijhouden. Maatschappen die een omzet hebben van 500.000 EUR of minder, kunnen volstaan met een vereenvoudigde boekhouding. Voor maatschappen waarvan de jaaromzet hoger ligt dan 500.000 EUR, moet een dubbele boekhouding worden gevoerd. Maatschappen die vanaf 1 november 2018 hun activiteiten aanvangen dienen dadelijk een boekhouding bij te houden. Maatschappen zoals de uwe, die voor deze datum reeds actief waren, dienen vanaf boekjaar 2020 een boekhouding te voeren. De jaarrekening van de maatschappen zou vooralsnog niet moeten worden gepubliceerd.

Verder is het voor maatschappen afwachten wat de concrete impact zal zijn van het UBO-register en de hervorming van het vennootschapsrecht.

We houden u op de hoogte!

TIP 8

Kernpunten

-  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen.

-  Maatschappen zullen verplicht een boekhouding moeten voeren.

-  Inwerkingtreding voorzien op 1 november 2018, uitstel voor bestaande maatschappen.

Voir aussi : Loyens & Loeff CVBA ( Ms. Barbara Albrecht )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Ms. Barbara Albrecht Ms. Barbara Albrecht
Senior Associate
[email protected]

Tous les articles Droit des régimes matrimoniaux

Derniers articles Droit des régimes matrimoniaux

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract
04/07/2019

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. V...

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract Read more

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getrede...
05/03/2019

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening i...

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet? Read more

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
04/12/2018

Dit artkel van Cazimir maakt u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Hu...

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten Read more

Feitelijke samenwoners mogen niet voor alle juridische problemen naar de Familierechtbank
17/02/2017

Sedert de invoering van de Familierechtbank is procederen voor gehuwden en wettelijke samenwoners eenvoudiger ge...

Read more

Derniers articles de Ms. Barbara Albrecht

Donner et léguer post Brexit
22/04/2021

Comme de nombreux autres pays, la Belgique stimule les dons et les legs aux œuvres de bienfaisance en accordant des ...

Read more

L’immobilier étranger désormais également imposé sur la base du revenu cadastral
31/03/2021

Suite à plusieurs condamnations par la Cour de justice européenne, la Belgique a récemment modifi&eac...

Read more

La Flandre introduit l’héritage entre amis et l'exonération des droits pour les dons aux oeuvres
25/03/2021

Le 17 mars dernier, le parlement flamand a approuvé en séance plénière le décret annonc...

Read more

Belgium introduces a wealth tax with new tax on securities accounts
08/01/2021

As announced in a previous article, the Belgian government wants to introduce a new tax in succession to the annulled tax ...

Read more

LexGO Network