Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

 • Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op de medewerking van een architect, zowel voor het opmaken van de plannen en het uitwerken van het concept als voor de controle op de uitvoering. Het niet respecteren van deze regel maakt een strafrechtelijk misdrijf uit;
 • In sommige gevallen is de bouwheer niet verplicht een architect in te schakelen. Deze gevallen zijn gebundeld in het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect (het Besluit);  
 • Op 28 mei 2021 heeft de Vlaamse Regering dit Besluit gewijzigd door een nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect toe te voegen;
 • De medewerking van een architect zal niet langer verplicht zijn voor de plaatsing van niet-gestapelde, verplaatsbare voor-gemonteerde of modulaire constructies (te denken valt aan een stacaravan, woonwagen, kantoorunit, wooncontainer) op voorwaarde dat:
  • de oppervlakte maximaal 50 vierkante meter bedraagt;
  • de hoogte beperkt is tot maximaal 3,5 meter; 
  • als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, de bouwwerken (i) noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, (ii) noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;
 • Deze wijziging treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (tot op heden nog niet gebeurd);
 • De vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect betekent uiteraard niet dat de verplichting tot het bekomen van een omgevingsvergunning wegvalt

Voir aussi : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit de la construction

Derniers articles Droit de la construction

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift
19/04/2022

Vorige week bereikte de Vlaamse Regering een langverwacht akkoord over twee belangrijke dossiers binnen het omgevingsrecht...

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift Read more

Note de concept relative au bouwshift
12/04/2022

En février 2022, le Gouvernement flamand a réalisé une percée importante dans deux dossiers fo...

Read more

La loi-programme modifie certaines dispositions fiscales applicables dans le secteur de la constr...
19/01/2022

Par (i) la Loi-programme du 27 décembre 2021 et (ii) la Loi portant des dispositions diverses en mat...

Read more

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren
28/12/2021

Op 15 december jl. heeft de Europese Commissie voorgesteld om de regels betreffende de energieprestatie van gebouwen af te...

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren Read more

Derniers articles de Mr. Wouter Neven

Bruxelles donne son feu vert au partage de l’énergie dans les communautés d’énergie
10/05/2022

Le 11 mars 2022, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a modifié les trois ordonnances suivantes

Read more

Note de concept relative au bouwshift
12/04/2022

En février 2022, le Gouvernement flamand a réalisé une percée importante dans deux dossiers fo...

Read more

Prolongation et extension du tarif réduit de TVA à 6% pour certains travaux immobiliers
08/04/2022

L’arrêté royal du 27 mars 2022 modifiant l’arrêté royal n°20 (l’Arrê...

Read more

De nouvelles mesures corona facilitent l'organisation de l'assemblée générale des copropriéta...
15/03/2022

L'arrêté royal du 5 mars 2022 concerne le passage au code jaune sur le baromètre corona depuis le ...

Read more

LexGO Network