Geen Gerechtelijke Reorganisatie Voor Vrije Beroepers Zoals Een Boekhoudkantoor: De Wet Continu√Įteit Ondernemingen (WCO) Schendt De Grondwet Niet.
03/04/2015

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat art. 4 Wet Continuïteit Ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt (Arrest van 12 maart 2015).

Een zelfstandige die een vrij beroep uitoefent in de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, kan geen opschorting of andere voordelen van de WCO verkrijgen, terwijl elke andere zelfstandige handelaar die in dezelfde vorm werkzaam is, dat wel kan. Artikel 4 WCO beperkt immers het toepassingsgebied van de Wet.

In casu verzocht een boekhoudkantoor in de vorm van een BVBA tevergeefs de toelating tot de WCO.

Het Hof heeft om de volgende redenen geoordeeld dat art. 4 WCO vrije beroepers niet discrimineert t.o.v. handelaars die geen vrij beroep uitoefenen:

  1. De niet-commerciële aard van de handelingen die een vrije beroeper stelt, vormen een onderscheid met andere zelfstandigen. Dit criterium is objectief.
  2. De WCO is gericht op de vermijding van een faillissement. Vrije beroepers kunnen niet failliet worden verklaard omdat de handelingen die zij stellen niet als daden van koophandel worden beschouwd. Het onderscheid beantwoordt daarmee aan het door de WCO nagestreefde doel;
  3. Vrije beroepers hebben hun eigen deontologie die hen onderwerpt aan financiële controle en specifieke regels. Een aantal zijn onverenigbaar met de WCO (bvb. beroepsgeheim, onafhankelijkheidsplicht). De maatregel is dus evenredig.

Een evenredige maatregel met een objectief onderscheidingscriterium dat past in het doel van de wet kan een verschil in behandeling tussen vrije beroepers en handelaars verantwoorden.

Voir aussi : Astrea ( Ms. Anne Kutz ,  Mr. Louis Verstraeten )

[+ http://www.astrealaw.be/nl/news/updates/geen-gerechtelijke-reorganisatie-voor-vrije-beroepers-zoals-een-boekhoudkantoor]

Ms. Anne Kutz Ms. Anne Kutz
Advocaat
[email protected]
Mr. Louis Verstraeten Mr. Louis Verstraeten
Partner
[email protected]

Tous les articles Pratiques de commerce

Derniers articles Pratiques de commerce

Professional seller vs. specialised seller: what’s in a name?
22/04/2021

On 15 January 2021, the Belgian Supreme Court (Hof van Cassatie / Cour de Cassation) overruled a decision of the Antwerp C...

Read more

Impact of the new rules on unfair terms in B2B agreements on general terms and conditions
10/03/2021

The Law of 4 April 2019 introduced new mandatory rules that intend to procure that the key terms of contracts between unde...

Read more

What is drop-shipping and how does it differ from a market place?
05/03/2021

In recent years, the practice of drop-shipping has intensified by taking advantage of the boom in e-commerce. While this w...

Read more

New B2B law: insurance sector in the clear?
01/03/2021

The Law of 4 April 2019 (the “B2B Law”)(1) introduced new mandatory rules that intend to procure that the...

Read more

Derniers articles de Ms. Anne Kutz

Derniers articles de Mr. Louis Verstraeten

LexGO Network