Geen Gerechtelijke Reorganisatie Voor Vrije Beroepers Zoals Een Boekhoudkantoor: De Wet Continu√Įteit Ondernemingen (WCO) Schendt De Grondwet Niet.
03/04/2015

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat art. 4 Wet Continuïteit Ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt (Arrest van 12 maart 2015).

Een zelfstandige die een vrij beroep uitoefent in de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, kan geen opschorting of andere voordelen van de WCO verkrijgen, terwijl elke andere zelfstandige handelaar die in dezelfde vorm werkzaam is, dat wel kan. Artikel 4 WCO beperkt immers het toepassingsgebied van de Wet.

In casu verzocht een boekhoudkantoor in de vorm van een BVBA tevergeefs de toelating tot de WCO.

Het Hof heeft om de volgende redenen geoordeeld dat art. 4 WCO vrije beroepers niet discrimineert t.o.v. handelaars die geen vrij beroep uitoefenen:

  1. De niet-commerciële aard van de handelingen die een vrije beroeper stelt, vormen een onderscheid met andere zelfstandigen. Dit criterium is objectief.
  2. De WCO is gericht op de vermijding van een faillissement. Vrije beroepers kunnen niet failliet worden verklaard omdat de handelingen die zij stellen niet als daden van koophandel worden beschouwd. Het onderscheid beantwoordt daarmee aan het door de WCO nagestreefde doel;
  3. Vrije beroepers hebben hun eigen deontologie die hen onderwerpt aan financiële controle en specifieke regels. Een aantal zijn onverenigbaar met de WCO (bvb. beroepsgeheim, onafhankelijkheidsplicht). De maatregel is dus evenredig.

Een evenredige maatregel met een objectief onderscheidingscriterium dat past in het doel van de wet kan een verschil in behandeling tussen vrije beroepers en handelaars verantwoorden.

Voir aussi : Astrea ( Ms. Anne Kutz ,  Mr. Louis Verstraeten )

[+ http://www.astrealaw.be/nl/news/updates/geen-gerechtelijke-reorganisatie-voor-vrije-beroepers-zoals-een-boekhoudkantoor]

Ms. Anne Kutz Ms. Anne Kutz
Advocaat
[email protected]
Mr. Louis Verstraeten Mr. Louis Verstraeten
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Pratiques de commerce

Derniers articles Pratiques de commerce

Are you accountable for any human rights violations in your value chain?
27/07/2022

Even though Belgium is lagging behind when it comes to enacting specific legislation, companies doing business in Belgium ...

Are you accountable for any human rights violations in your value chain? Read more

La protection des consommateurs devenue plus sévère
11/07/2022

Récemment deux directives européennes ont été transposé par une loi concernant la prote...

La protection des consommateurs devenue plus sévère Read more

New rules for B2C contracts: enforcement of consumer rights
06/07/2022

Over the past few weeks, in a series of articles, we have discussed the main changes to Belgian consumer law resulting fro...

Read more

Les matériaux de construction sont nettement plus chers et souvent livrés trop tard. Comment fa...
05/07/2022

Sur les chantiers de construction on connaît le problème. Non seulement les prix des matériaux ont con...

Les matériaux de construction sont nettement plus chers et souvent livrés trop tard. Comment faire face à cette situation ? Read more

Derniers articles de Ms. Anne Kutz

Derniers articles de Mr. Louis Verstraeten

LexGO Network