DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF


Driemaal is scheepsrecht

Driemaal is scheepsrecht
20/01/2020

Een vergunninghouder die tot twee keer toe zijn verleende vergunning vernietigd zag door de Raad voor Vergunningsbetwistingen wegens een motiveringsgebrek, heeft dan toch in 2019 door dezelfde Raad het gelijk aan zijn kant gekregen. De lijdensweg van de vergunningsaanvrager begon in 2013.

Read more
« De Grote Grondvraag » : un outil utile dans le cadre des recherches sur l'état du sol en Région flamande

« De Grote Grondvraag » : un outil utile dans le cadre des recherches sur l'état du sol en Région flamande
17/01/2020

Le 5 novembre 2019, l'OVAM, l'agence publique flamande pour la gestion des déchets (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), a créé une banque de données publique permettant à tout-un-chacun de contrôler si un terrain est potentiellement pollué. 

Read more
« De Grote Grondvraag » : un outil utile dans le cadre des recherches sur l'état du sol en Région flamande

« De Grote Grondvraag » : un outil utile dans le cadre des recherches sur l'état du sol en Région flamande
17/01/2020

Le 5 novembre 2019, l'OVAM, l'agence publique flamande pour la gestion des déchets (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), a créé une banque de données publique permettant à tout-un-chacun de contrôler si un terrain est potentiellement pollué. 

Read more
Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert.

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert.
10/01/2020

In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig werd verklaard. Volgens het Hof van Cassatie bestaat er geen rechterlijk automatisme om een overeenkomst, die in strijd is met een rechtsregel van openbare orde, met absolute nietigheid te sanctioneren.

 

Read more
Correcte Bekendmaking Van De Nieuwe Belastingreglementen? Doe De Check!

Correcte Bekendmaking Van De Nieuwe Belastingreglementen? Doe De Check!
09/01/2020

Heel wat besturen hebben tijdens de gemeenteraad van december de nieuwe belasting- en retributiereglementen goedgekeurd, maar daarna moeten deze reglementen ook nog tegenstelbaar worden gemaakt aan de belastingplichtigen. Desbetreffend bepaalt artikel 190 van de Grondwet zeer algemeen dat geen besluit of verordening van gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald. 

Read more
Vers un abandon partiel du réseau public de distribution par ses acteurs ?

Vers un abandon partiel du réseau public de distribution par ses acteurs ?
08/01/2020

La Région wallonne a récemment été la première entité du pays à transposer de manière détaillée la Directive « Energie renouvelable ». La notion centrale que le décret wallon développe est celle de communauté d'énergie renouvelable, dont l'objet est de partager, via le réseau public de distribution ou de transport local, de l'électricité. A côté des règles relative à la communauté d'énergie renouvelable, le législateur a voulu clarifier et assouplir les conditions d'octroi d'autorisation de lignes directes.

 

Read more
Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020
06/01/2020

De Europese verordeningen introduceerden nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Het was wachten op legislatief optreden van de Belgische wetgever om deze Europese drempelwaarden in Belgische wetgeving om te zetten. 

Read more
Loert een stikstofbouwstop ook in vlaanderen om de hoek? Asphyxiatie by proxy van het vlaamse vergunningenbeleid – aliquid novum sub sole?

Loert een stikstofbouwstop ook in vlaanderen om de hoek? Asphyxiatie by proxy van het vlaamse vergunningenbeleid – aliquid novum sub sole?
20/12/2019

Het Nederlandse –in mindere mate het Vlaamse- stikstofbeleid heeft het voorbije jaar regelmatig stof doen opwaaien. Middels recente rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ 7 november 2018, gevoegde zaken met nrs. C-293/17 en C-294/17) en de Nederlandse Raad

Read more
Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable du SIAMU

Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable du SIAMU
18/12/2019

Le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) prévoit que tout projet urbanistique ayant un impact sur la sécurité incendie doit être soumis pour avis au Service Incendie et d'Aide médicale urgente (le SIAMU). Certains actes et travaux bénéficient toutefois d'une dispense de tel avis.

 

Read more
Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable du SIAMU

Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable du SIAMU
18/12/2019

Le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) prévoit que tout projet urbanistique ayant un impact sur la sécurité incendie doit être soumis pour avis au Service Incendie et d'Aide médicale urgente (le SIAMU). Certains actes et travaux bénéficient toutefois d'une dispense de tel avis.

 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network