DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF


Interruption de la prescription de l’action civile en cas de recours infructueux devant le Conseil d’Etat

Interruption de la prescription de l’action civile en cas de recours infructueux devant le Conseil d’Etat
18/01/2019

Pour la Cour constitutionnelle, un recours devant le Conseil d’Etat interrompt la prescription de l’action en réparation introduite devant les juridictions civiles, même s’il n’aboutit pas à l’annulation de la décision litigieuse.

Read more
Cinq changements relatifs à l’immobilier depuis le 1er janvier 2019

Cinq changements relatifs à l’immobilier depuis le 1er janvier 2019
10/01/2019

Depuis le 1er janvier 2019, beaucoup de choses ont changé pour les copropriétaires d'un immeuble à appartements. Les nouvelles règles relatives à la copropriété résolvent un certain nombre de goulots d'étranglement et de conflits de l'ancienne loi.

Read more
Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk

Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk
07/01/2019

Met de intrede van het nieuwe jaar breekt het moment aan voor respectievelijk het OCMW-decreet, Gemeentedecreet, Fusiedecreet en IGS-Decreet om te verdwijnen in de plooien van de rechtshistoriek en plaats te ruimen voor het Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari 2019, na een eerste reparatiebeurt, grotendeels in werking is getreden.

Read more
La digitalisation des demandes de permis d’environnement

La digitalisation des demandes de permis d’environnement
05/01/2019

L’Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 modifiant divers arrêtés à l’occasion du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale a réformé le permis socio-économique devenu « permis d'environnement pour activités de vente au détail »

Read more
In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers

In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers
31/12/2018

Nieuwe inschrijvers een “voordeel” geven ten opzichte van de huidige, gevestigde contractant bij het opnieuw in de markt plaatsen van een lopende en voortdurende, dienstverlening hoeft niet per se in strijd te zijn met de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Integendeel, de gelijkheid der inschrijvers kan nopen tot een positieve verplichting in hoofde van een aanbestedende overheid om het de facto inherente voordeel dat bestaande contractant geniet enigszins te neutraliseren.

Read more
One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more
Mr. Wouter Neven

Abrogation des exigences de capacité professionnelle des professions réglementées dans le secteur de la construction: une bonne chose?
18/12/2018

Sur l’initiative du Ministre flamand Muyters, l’arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l’arrêté royal du 21 décembre 1974 a été adopté et publié au Moniteur belge du 23 novembre 2018. 

Read more
To do-lijst voor AGB’s in 2019

To do-lijst voor AGB’s in 2019
18/12/2018

De lokale besturen staan, met de integratie van gemeente en OCMW, in 2019 voor belangrijke uitdagingen. Ook voor de autonome gemeentebedrijven ligt bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen heel wat werk op de plank. ?

Read more
La Région wallonne adopte de nouvelles règles en matière d’expropriation

La Région wallonne adopte de nouvelles règles en matière d’expropriation
05/12/2018

Le Parlement wallon a adopté, le 21 novembre 2018, un décret relatif à la procédure d’expropriation, qui remplace l’ensemble des procédures ordinaire, d’urgence et d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Nous en traçons les grandes lignes.

Read more
Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter

Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter
03/12/2018

Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten bij de toepassing van het decreet te vermijden. De Raad van State heeft in drie recente arresten de modaliteiten van deze mogelijkheid verduidelijkt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network